KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Prijatie na Úrade vlády SR

V utorok 8. septembra 2009 v čase od 10.30 hod. prijal na Úrade vlády SR splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež p. Dušan Galis delegáciu Slovenského zväzu karate v zložení Ing. Daniel Líška, Ing. Ján Longa a Ing. Eva Tulejová.

  

Splnomocnenec vlády SR vyslovil Eve Tulejovej a Jánovi Longovi poďakovanie za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska v zahraničí a zároveň vyzdvihol a ocenil prácu Slovenského zväzu karate pod vedením Ing. Daniela Líšku.
  

   

V spolupráci s BÚK sme pripravili fotodokumentáciu z prijatia

 

 

© 2009 Copyright Igor Derka

 

Fotogaléria