KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Kachikan Cup 2009

V sobotu, 17.10.2008 sa Nitra stala dejiskom medzinárodného turnaja pre deti a mládež Kachikan Cup 2009. Za účasti 35 klubov zo Slovenska, Chorvátska a Maďarska sa turnaja zúčastnilo spolu 348 súťažiacich.

   

Výsledky turnaja:

 Výsledné poradie_Kachikan Cup 2009

 Štatistika účasti_Kachikan Cup 2009

 Štatistika umiestnení_Kachikan Cup 2009

 

 Propozície turnaja_Kachikan Cup 2009

 

Dátum:                    17. 10. 2009

Miesto konania:       Mestská športová hala na Klokočine
                                Dolnočermánska ulica, 949 11 Nitra

 

Všeobecné podmienky:
Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť. Všetky potrebné údaje pri zahlasovaní sa do súťaže sa získavajú z cestovného pasu, alebo občianskeho preukazu.

 

Pravidlá a rozhodcovia:
WKF pravidlá pre súťaž kadetov. Detské kategórie - WKF pravidlá s dodatkami Slovenského zväzu karate. Všetci národní a medzinárodní rozhodcovia sú vítaní.

 

Štartovné, prihlášky a termín podania:
12 € jedna kategória, 15 € dve kategórie
Prihlášky zasielajte faxom alebo na e-mail do 15.10.2009.
Fax: ++421 37 6586005
E-mail: monikavis@kachi.sk

Ubytovanie: V prípade záujmu o ubytovanie nás kontaktujte: 0903 234 087

Informácie:
Všetky informácie nájdete taktiež na internetovej stránke klubu www.kachi.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: ++421 903 234 087, monikavis@kachi.sk

 

KATEGÓRIE KATA

M1 Chlapci 9 rokov a menej
Z1 Dievčatá 9 rokov a menej
M2 Chlapci 10 - 11 rokov
Z2 Dievčatá 10 - 11 rokov
M3 Chlapci 12 - 13 rokov
Z3 Dievčatá 12 - 13 rokov
M4 Dorastenci 14 - 15 rokov
Z4 Dorastenky 14 - 15 rokov
M5 Juniori 16 - 17 rokov
Z5 Juniorky 16 - 17 rokov

 

Pravidlá kata:
Dve tretie miesta, súťaž prebieha s repasážou
Chlapci a dievčatá do 9 rokov: žiadne shitei kata, pretekári musia mať aspoň dve rôzne kata, ktoré môžu striedať
Chlapci a dievčatá 10 -13 roční: žiadne shitei kata, ale v každom kole musí byť odcvičené iné kata
Dorastenci a juniori: WKF kata pravidlá

 

KATEGÓRIE KUMITE

M6 Chlapci 8-9 rokov -25 kg
M7 Chlapci 8-9 rokov -30 kg
M8 Chlapci 8-9 rokov +30 kg
Z6 Dievčatá 8-9 rokov -25 kg
Z7 Dievčatá 8-9 rokov -30 kg
Z8 Dievčatá 8-9 rokov +30 kg

  

M9 Chlapci 10-11 rokov -30 kg
M10 Chlapci 10-11 rokov -35kg
M11 Chlapci 10-11 rokov -40 kg
M12 Chlapci 10-11 rokov +40 kg
Z9 Dievčatá 10-11 rokov -30 kg
Z10 Dievčatá 10-11 rokov -35kg
Z11 Dievčatá 10-11 rokov -40 kg
Z12 Dievčatá 10-11 rokov +40 kg

    

M13 Chlapci 12-13 rokov -40 kg
M14 Chlapci 12-13 rokov -45 kg
M15 Chlapci 12-13 rokov +45 kg
Z13 Dievčatá 12-13 rokov -40 kg
Z14 Dievčatá 12-13 rokov -45 kg
Z15 Dievčatá 12-13 rokov +45 kg

    

M16 Dorastenci 14-15 rokov -52 kg
M17 Dorastenci 14-15 rokov -57 kg
M18 Dorastenci 14-15 rokov -63 kg
M19 Dorastenci 14-15 rokov -70 kg
M20 Dorastenci 14-15 rokov +70 kg
Z16 Dorastenky 14-15 rokov -47 kg
Z17 Dorastenky 14-15 rokov -54 kg
Z18 Dorastenky 14-15 rokov +54 kg

   

M21 Juniori 16-17 rokov -55 kg
M22 Juniori 16-17 rokov -61 kg
M23 Juniori 16-17 rokov -68 kg
M24 Juniori 16-17 rokov -76 kg
M25 Juniori 16-17 rokov +76 kg
Z19 Juniorky 16-17 rokov -48 kg
Z20 Juniorky 16-17 rokov -53 kg
Z21 Juniorky 16-17 rokov -59 kg
Z22 Juniorky 16-17 rokov +59 kg

 

Pravidlá kumite:
Dve tretie miesta, súťaž prebieha s repasážou
10 -11 rokov 1 minúta
12 -13 rokov 1,5 min
Dorastenci, dorastenky 1,5 min
Juniori, juniorky 2minúty

Povinné chrániče:
Modré a červené chrániče rúk, chránič zubov, chrániče priehlavkov, chrániče
holení (jedna farba stačí), chránič na hrudník pre dievčatá.

 

Bez zaslania prihlášky nie je možné na turnaji štartovať!!!
V deň súťaže nie je možná registrácia. 
 

Ďakujeme za VAŠU ÚČASŤ!