KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

24. ročník Pohára SNP & 1.kolo SP seniorov

 Slovenský zväz karate, Slovenská asociácia univerzitného športu, Stredoslovenský zväz karate, Mesto Banská Bystrica, Centrum mládeže karate Banská Bystrica, Karate klub ŠK UMB Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na

  

24. ročník medzinárodného turnaja POHÁR SNP V KARATE ´2009

15. ročník EURÓPSKY TURNAJ UNIVERZÍT V KARATE

Slovenský pohár seniorov SZK - 1. kolo

 

Výsledky turnaja:

 

Poradie pretekárov

Štatististika medaila

Štatistika účasti

 

DÁTUM:            17. október 2009

MIESTO:           BANSKÁ BYSTRICA - športová hala Štiavničky 

                          Dukla - ul.Hutná

 

 Propozície turnaja_Pohár SNP & SP seniorov 1. kolo

 

 Prihláška na turnaj_Pohár SNP & SP seniorov 1. kolo

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

1. Kata mužov (vek od 16 rokov).

2. Kata žien (vek od 16 rokov).

3. Kumite mužov -60, -67, -75, -84, +84 kg (vek od 18 rokov).

4. Kumite žien -50, -55, -61, -68, +68 kg (vek od 18 rokov).

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY:

Turnaj pre členov EKF a WKF. Pravidlá rozhodovania WKF. Doplnky

propozícii Slovenského pohára seniorov SZK. Štart pretekára s min. 5.kyu.

Zahraniční rozhodcovia sú vítaní.

 

HLAVNÝ ROZHODCA:       p.Peter Baďura

ROZHODCOVIA:                  Nominuje Slovenský zväz karate.

 

 

PREZENTÁCIA:                  V sobotu 17.10.2009 od 9.00 do 9.30 hod.

                                             v športovej hale Štiavničky - Dukla.

 

CENY:          1. miesta = medaila, diplom + cena sponzora a 150

                    2. miesta = medaila, diplom a 50 €

                    2 x 3. miesta = medaila, diplom

 

ŠTARTOVNÉ:             10 €

 

PRIHLÁŠKY:

Odoslať do 12.10.2009 na adresu:

Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB)

Tajovského 40

974 00 BANSKÁ BYSTRICA

Slovensko fax: ++421-48-4136153,

e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

 

 

Informácie:

Jozef Poliak ℡ ++421-905203347, e-mail: chata@chataslovenka.sk

Dr. Peter Zbiňovsky ℡ ++421-905271808, e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

  

P R O G R A M

 

9.00 - 9.30 Registrácia pretekárov.
10.00 - Slávnostný nástup pre otvorenie turnaja.
10.15 - Súťaže v kata eliminácie a semifinále.
             Súťaže v kumite mužov a žien v elimináciách a semifinále.
16.00 - 17.30 FINÁLE - kata a kumite.
17.30 Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie medailistov.