KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR juniorov a kadetov

 Slovenský zväz karate v spolupráci s KK Shihan Poprad

                                             organizoval

       MAJSTROVSTVÁ S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
                                    KADETOV A JUNIOROV

 

Dátum:                  12.december 2009 (Sobota)

Miesto konania:  POPRAD, ARÉNA POPRAD (v blízkosti sídliska Juh III.)

Usporiadateľ:     KK SHIHAN POPRAD
                               p. Ján Glatz
                               mob.: 0905/416 499
                               e-mail: glatz@chello.sk


Organizátor:       SZK
Štartovné:          7,- € za pretekára

 

Výsledné poradie_M-SR_Poprad 12.12.2009

 

Štatistika účasti_M-SR Poprad 12.12.2009

 

Štatistika umiestnení_M-SR_Poprad 12.12.2009

 

Propozície M-SR juniorov a kadetov_Poprad 12.12.2009

 

Rebríček a víťazi SP J&K

 

 Štartovná listina_M-SR 2009

 

 Víťazi M-SR z roku 2008

 


Nominácia rozhodcov na M-SR dorcov, a junior. 12.12.2009, Poprad


Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR: J.Valenta
KZP: J.Valenta, F.Kačík, J.Cseri, M.Cisár


Rozhodcovia:
M.Hajdák, O.Cítenyi, T.Kiss, E.Baďura, B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek, L.Konrád, I.Bácskai, M.Beca, L.Blicha, S.Šimko, J.Kopnický, P.Lechman, M.Košala, F.Vorobeľ, J.Nemček, R.Černák, J.Cisárik, A.Bunjatov, V.Polgár, V.Jankó, L.Beňová, Pavol Tuleja,


Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

P.Baďura
Nové Zámky, 2.12.2009

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie je povolené - nie je však povolený dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách. Štart na základe štartovnej listiny.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF (zn. Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

UBYTOVANIE:


HOTEL SATEL


Tel: 052/7161904
smolenakova@hotelsatel.sk
www.hotelsatel.com

Ceny:
Jednoposteľová izba 30,- EUR
Dvojposteľová izba 36,- EUR
Prístelka 13,- EUR

Poznámka
- Cena je už vrátané mestského poplatku a DPH 19%

Stravovacie možnosti
- raňajky formou bufetu +5,- EUR /osoba /deň
- večera (2 chody) +5,50 EUR /osoba /deň
- večera (3 chody) +6,50 EUR /osoba /deň

Platba
- každý účastník samostatne v hotovosti priamo na recepcii hotela

Športové možnosti v hoteli:
- fitnes centrum
- sauna a solárium
- tenis a squash

 

PENZIÓNOVÉ UBYTOVANIE - cena je 10 eur na osobu

 

Penzión p. Irenej IVAN
Telefón 0905418177, mail: ivan@sazp.sk


rozpis izieb :
2 izby trojlôžkové - podkrovné, 1 izba - typ štúdio / spoločné WC a kúpelka
2 dvojlôžkové izby /, apartmán- dve lôžka, jedna dvojlôžková izba, jedna trojlôžková izba + jedna dvojlôžková izba - typ štúdio, jedna dvojlôžková izba, jedna jednolôžková izba .Izby majú TV, rádio, sociálne zariadenie + sprcha Dohoda ohľadne ceny ubytovania je možná.

 

Penzión p. Dominik JÁNOŠ
Telefón 0903706929

 

Poznámka !
Vo všetkých prípadoch treba uviesť, že ubytovaní sú účastníkmi MSR kadetov a juniorov v karate. Vtedy platia uvedené ceny.