KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

European Cup -21 years

Dňa, 4.12.2009, informoval krátkou správou prezident WKF&EKF, Antonio Espinós, všetky národné federácie EKF o nových zmenách týkajúcich sa nadchádzajúcich ME juniorov a kadetov (Izmir 2010).

 

Na oficiálny list zaslaný Belgickou federáciu karate týkajúci sa štartu reprezentantov v kategórii starší juniori do 21 reagoval takto:

 

We confirm you that the -21 Cup is open in the sense that all athletes that
have participated in oficial WKF and EKF events have no problem to take part
in the -21 Cup of Izmir.

 

Regards,

Antonio Espinós

EKF President