KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

International Open of Wasquehal

Slovenský zväz karate v spolupráci s Komisiou štátnej reprezentácie organizuje výjazd reprezentácie na prestížny medzinárodný turnaj do Wasquehalu.

 

Organizačné informácie:

Odchod výpravy je 22.01.2010 o 22,00 hod. z Domu športu na Junáckej 6, Bratislava.
Predpokladaný príchod 25.01.2010 v nočných hodinách.

 

Súťaž sa koná dňa 24.01.2010. Zabezpečené ubytovanie, strava, štartovné a doprava. Reprezentanti si musia uzavrieť poistenie liečebných nákladov ako turisti na celý výjazd a na deň turnaja ako športovci. Účastníci musia mať platný cestovný doklad (OP, CP).

 

Účastnícky poplatok je 30 €.

 

Nominácia reprezentantov:

 

Muži :

-78 kg         Nemček Jakub
                   Cisár Matúš
                   Szomor Peter

+78 kg        Prešinský Filip
                   Bozogáň Peter


Ženy :

-57 kg         Kovačíková Lucia
                   Višňovská Monika

+57 kg        Povalačová Lucia
                   Langošová Lucia
                   Višňovská Ivana
                   Langošová Júlia


COACH :    Mráz Rastislav