KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SP detí, žiakov a ml. dorastencov - 2. kolo

          Slovenský zväz karate v spolupráci s AC UNIZA CVČ Žilina

                    Vám ďakujem za účasť na 2. kole SLOVENSKÉHO POHÁRA

                              DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV 

 

Dátum:                     20. februára 2010 (Sobota)

Miesto konania:        Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ:           AC UNIZA CVČ Žilina

                                 Ing. Jozef Cisarik tel: 0903/564803

e-mail:                      cisarik@chello.sk

Organizátor:             SZK

Štartovné:                7,- € za pretekára

 

Priebežný rebríček po II. kole SP detí, žiakov a dorastencov_NOVÉ


2. kolo SP_Poradie účastníkov_20.2.2010_Žiliina

2. kolo SP_Štatistika účasti_20.2.2010_Žiliina

2. kolo SP_Štatistika umiestnení_20.2.2010_Žiliina

 

Propozície turnaja_SP detí, žiakov a ml. dorastencov_II. kolo_NOVÉ (3.2.2010)

 

Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR.:               J.Valenta
KZP:                 J.Valenta, J.Cseri, F.Kačík, M.Cisár

 

Rozhodcovia:
E.Baďura, O.Cítenyi, M.Barányi, T.Kiss, J.Machala, L.Blicha, J.Drobňák, V.Semaníková, L.Konrád, S.Šimko, B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek, J.Nemček, M.Slížik, A.Bunjatov, J.Cisárik, R.Černák, J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman, V.Jankó, Pavol Tuleja, L.Beňová, V.Polgár.

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program prezentácie:

08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky

09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky

10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky

11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky

12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:

10.00 hod. - súťaž KATA

11.45 hod. - Slávnostné otvorenie

- vyhlásenie výsledkov kata

- KUMITE chlapci, dievčatá

- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky

- KUMITE st. žiaci, st. žiačky

- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia. Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou. Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať). Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE: Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF (zn.Adidas, Tokaido).

V prípade iného výrobcu  schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. POZOR!!! Na II. kole SP detí, žiakov a ml. dorastencov sú POVINNÉ pre VŠETKY kategórie CHRÁNIČ TRUPU, tzv. BODY PROTECTOR.

 

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www.karate.sk