KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pravidlá školení trénerov a rozhodcov SZK

Slovenský zväz karate prostredníctvom Trénersko-metodickej komisie vydáva Pravidlá pre školenia (odborného vzdelávania) trénerov a rozhodcov I.- III. kvalifikačného stupňa , na základe ktorých získal akreditáciu školiaceho strediska a podľa ktorého bude vykonávať školiacu činnosť.

 

Pravidlá školení trénerov a rozhodcov I.-III. kval. stupňa