KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

6th HARASUTO EUROPE CUP

V sobotu, 27.2.2010 sa seniorská a juniorská reprezentácia SZK zúčastnila na medzinárodnom turnaji "6th HARASUTO EUROPE CUP" ( Lodž - Poľsko), ktorý bol zaradený do prestížnej Stredoeuópskej ligy karate (www.cekl.eu).

V rámci sobotňajšej súťaže juniorov a seniorov (27.2.2010) prebehlo aj slávnostné oceňovanie najúspešnejších reprezentantov druhého ročníka tejto ligy, do ktorej boli zaradené turnaje v Čechách, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. 

 

Výsledky turnaja_HARASUTO CUP 2010

 

Fotogaléria turnaja

 

Zoznam ocenených medailisov CEKL

 

Dátum turnaja:        27.2.2010 (juniori-seniori)

začiatok turnaja:         09:30 Kata Team

                                    10:00 Kata Individual

                                    11:30 Kumite Individual, Kumite Team

 

Váženie:                      27.2.2010 od 8.00 do 9.00

 

Propozície turnaja_Harasuto Europe Cup 2010

 

Oficiálna stránka turnaja:

http://www.harasuto.pl/

 

Organizácia výjazdu reprezentácie:

 

Odchod autobusu "VÝCHOD - STRED" je v piatok, dňa 26.02.2010 o :
- 7,00 hod. zo sídliska Ťahanovce pri OD MILA v Košiciach
- 7,10 hod. zo sídliska KVP pri OD BILLA v Košiciach
- 10,00 hod. z OMW čerpacej stanice vo Zvolene
- 10,30 hod. na Autobusovej stanici v Banskej Bystrici

 

Odchod autobusu "ZÁPAD" je v piatok, dňa 26.02.2010 o :
- 7,00 hod. pri OD BILLA - sídlisko Klokočina v Nitre
- 8,30 hod. z Domu Športu na Junáckej č.6 v Bratislave
- 10,00 hod. parkovisko SAD pri železničnej stanici v Trenčíne

 

Predpokladaný príchod je v nedeľu 28.02.2010 v skorých ranných hodinách.

 

Zabezpečené ubytovanie, večera, raňajky, štartovné a preprava. Vezmite si platný cestovný doklad.

Účastnícky poplatok je 40 €. Každý reprezentant si musí uzavrieť poistenie liečebných nákladov na dni súťaže ako športovec a dni cesty ako turista.

 

Prípadnú neúčasť na výjazde treba okamžite oznámiť predsedovi KŠR Františkovi Kretovičovi na tel. č. 0905 321 899. Najneskôr do 20.2.2010 potvrdiť účasť na základe nominácie (treba si skontrolavať súťažnú príp. váhovú, vekovú kategóriu).

 

Nominačné listy reprezentantov

 

Nominácia reprezentantov:


Autobus - VÝCHOD - STRED

Kotúčová Katarína         junior do 53 kg
Kucová Ivana                 junior do 48 kg
Ďurčanská Karin             junior do 59 kg kata
Semaníkova Veronika     junior do 59 kg
Pigová Barbora              junior nad 59 kg
Tatrová Dominika           junior nad 59 kg
Dobrotka Richard           junior do 55 kg
Košala Denis                  junior do 55 kg
Čuchran Matej               junior do 68 kg
Kučerák Patrik               junior do 68 kg
Hajdony Richard            junior do 68 kg
Klima Michal                    junior do 68 kg
Garbera Jan                  junior do 76 kg
Vorobel Roman              junior do 76 kg
Šoltys Robert                junior nad 76 kg
Macík Marian                 junior nad 76 kg
Kováčiková Lucia          senior do 50 kg
Botunová Barbora        senior do 50 kg
Langošová Júlia           senior do 61 kg
Povalačová Lucia         senior do 68 kg
Langošová Lucia          senior do 68 kg
Koribaničová Janka      senior do 68 kg
Lipovska Radka           senior do 68 kg
Dučová Ivana             senior nad 68 kg
Olekšák Ján                 senior - kata
Slížik Miroslav              senior - kata
Demko Štefan             senior - kata
Kučerák Lukáš             senior do 60 kg
Petrvalský Martin        senior do 65 kg
Čajkovský Adam         senior do 67 kg
Tašoni Matej               senior do 75 kg
Dudáš Henrich            senior do 75 kg
Sokol Maroš                senior do 75 kg
Harničár Andrej          senior do 84 kg
Bozogáň Peter            senior do 84 kg
Dudič Michal               senior do 84 kg
Vancák Marek             senior do 84 kg
Bíly Denis                   senior nad 84 kg
Bozogáň Matúš          senior nad 84 kg
Kaleta Gabriel            senior nad 84 kg

 

Autobus - ZÁPAD

Suchankova Ingrid      junior kata -53 kg
Kovalčíková Barbora   junior +59 kg
Nagy Róbert               senior -60 kg
Prešinský Adam          senior -75 kg
Lieskovský Adam        junior -76 kg
Čula Martin                 senior - 60 kg
Urík Matej                   senior kata
Kubovič Roman           senior kata
Macko Peter               senior -60 kg
Balász Zoltán              senior -67 kg
Bábiková Monika        senior -59 kg
Viskup Viktor               senior -75 kg
Rajčány Ronald          senior -75 kg
Szomor Peter              senior -75 kg
Prešinský FIlip             senior +84 kg
Hankovský Radovan  junior -68 kg
Hrušecká Erika           senior kata
Czakova Monika         junior -48 kg
Bosnyaková Barbora  senior kata
Liptáková Katarína     senior kata
Čulenová Monika       senior kata
Višňovská Monika      senior -55 kg
Semaníková Viktória  senior -55 kg
Landl Ján                   senior -84 kg
Palkovič Michal           junior -70 kg
Kubinská Dagmara     senior -61 kg
Pečimonová Alexandra senior -61 kg
Višňovská Ivana         senior -68 kg
Pipiška Filip                 senior kata - 75 kg
Dobiáš Dominik           junior -63 kg
Lacová Simona           junior -54 kg
Tátošová Patrícia       junior +54 kg
Toure Michal              junior kata
Kovaľ Roman             junior -76 kg
Földesiová Lenka       junior -54 kg
Kvasnicová Laura       junior kata
Molčan Michal             junior kata
Goffa Ľuboš               senior +78 kg
Bušovský Igor           junior kata
Valúch Filip                junior -76 kg
Cisár Matúš               senior -75 kg
Farmadin Klaudio       senior -84 kg
Kopúň Daniel             junior -61 kg

Balciarová Dorota      junior kata