KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SP detí, žiakov a ml. dorastencov - 3. kolo

                  Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasťna

     SLOVENSKOM POHÁRI DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV

                                            3. kolo

 

Dátum:               7. marca 2010 (NEDEĽA)

Miesto konania:  Komárno, Športová hala, ul. Športová

Usporiadateľ:     KK ABC car Komárno

                           Peter Maťa

                           mob.:0905/354041,

                           email: petermata@zoznam.sk

 

Organizátor:      SZK

Štartovné:         7,- € za pretekára

 

Finálny rebríček a víťazi SP 2010

Štartová listina na M-SR detí, žiakov a ml. dorastencov 2010

 

3. kolo SP_Poradie účastníkov_7.3.2010 Komárno

3. kolo SP_Štatistika účasti_7.3.2010 Komárno

3. kolo SP_Štatistika umiestnení_7.3.2010 Komárno

 

 

 Propozície turnaja_SP detí, žiakov a ml. dorastencov_III. kolo

 

Priebežný rebríček po II. kole SP detí, žiakov a dorastencov_NOVÉ


Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky

10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk