KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska seniorov 2010

                Slovenský zväz karate Vám ďakuje za Vašu účasť na

                       MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA SENIOROV 2010

 

Dátum:                    20.marca 2010

Miesto:                    Bánovce nad Bebravou
                                  Športová hala na ulici J. Urbánka

                                  (pri futbalovom štadióne)

Usporiadateľ:         KK Trend Bánovce n. Bebravou
                                  Peter Bežák, 0908/743312

Organizátor:           SZK

Štartovné:              10,00 € za pretekára

 

Poradie pretekárov_M-SR seniorov 2010

 

Štatistika umiestnení_M-SR seniorov 2010

 

Štatistika účasti_M-SR seniorov 2010

 

Propozície turnaja_M-SR seniorov 2010

 

Štartová listina na M-SR seniorov 2010_NOVÁ 18.3.2010

 

Rebríček seniorov v sezóne 2009/2010

 


Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov kata
11.30 hod. - KUMITE muži, ženy

 

 

Kategória:   Vek:                        Kata        Kumite                                    čas [sec] 
muži            nad 18 ( kata 16)      +       -60, -67, -75, -84, +84           180 (240)
ženy            nad 18 ( kata 16)      +       -50, -55, -61, -68, +68kg        120 (180)

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. V kata aj v kumite s repasážou.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Ostaršenie je povolené - nie je však povolený dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách.
Štart na základe štartovnej listiny.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

V kata môžu štartovať pretekári od 16.roku veku.
V kumite je možné ostaršenie maximálne o 1 rok. Ostaršenie treba dokladovať na súťaži.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF (zn. Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk