KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

30. ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA 2010

                                 Slovenský zväz karate

Vám srdečne ďakuje za účasť na medzinárodnom turnaji

                       30. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA

 

Stredoeurópska liga karate pre kategórie kadetov, juniorov a seniorov


Dátum turnaja:       18. apríl 2010 (Nedeľa)
Miesto konania:       Bratislava, Športová hala Pasienky
                                Trnavská cesta

 

Výsledky / Results:

Poradie pretekárov_GP Slovakia 2010-NEW!!!

Štatistika účasti_GP Slovakia 2010

Štatistika umiestnení_GP Slovakia 2010

 

Fotogaléria turnaja: na konci príspevku

 

V spolupráci s BÚK budú odvysielané reportáže z 30. ročníka GP Slovakia 2010:

- pondelok 19.4.2010 na STV1 o 19.55 hod. v relácii Goly-Body-Sekundy /po hlavných správach/ kratšia reportáž
- pondelok 19.4.2010 na STV3 o 21.40 hod. v relácii Goly-Body-Sekundy
- pondelok 3.5.2010 na STV3 Športové ozveny STV3 /cca o 19.40/ - obsiahla reportáž

- 1. repríza 4.5.2010 na STV3 Športové ozveny STV3 o 18.25 - obsiahla reportáž

- 2. repríza 5.5.2010 na STV3 Športové ozveny STV3 o 09.35 - obsiahla reportáž
- plus reportáže budú po odvysielaní i na webovej stránke STV

poznámka: v pláne je - VCS ako druhá reportáž po Fed Cupe z Belehradu

 

Za mediálnu spoluprácu ďakujeme V. Polúchovi.

 

Propozície_30.ročník Veľkej ceny Slovenska 2010_svk

Bulletin_30th Grand Prix Slovakia 2010_eng


Pravidlá:                   WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:           Rozhodcovia s WKF & EKF & najvyššou národnou

                                 licenciou sú vítaní

Štartovné:               15 € za kategóriu
                                20 € za dvojitý štart
                                30 € za družstvo


Nominácia rozhodcov
---------------------------------------------------------------------------

HR: P.Baďura
NHR. J.Valenta
KZP: J.Valenta, M.Cisár, V.Jankó, J.Cséri, I.Bácskai, M.Beca

Rozhodcovia
M.Hajdák, O.Cítenyi, E.Baďura, T.Kiss, I.Zilizi, I.Samu, Radomír Kováč, E.Petrvalský, L.Blicha, S.Šimko, J.Machala, J.Plachký, Palo Tuleja, V.Polgár, B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Štefanides, M.Blažek, F.Vorobeľ, M.Košala, J.Kopnický, P.Lechman, P.Zbiňovský, J.Cisárik, A.Bunjatov, J.Nemček, R.Černák.

 

Prezentácia rozhodcov: o 8.30 hod. v ŠH Pasienky, Bratislava
Začiatok súťaže. 9.00 hod


Pozvaní zahraničný rozhodcovia:
Bosna&Hercegovina: Alma Mehanovič
Slovinsko: Andrej Cafuta, Milenko Railič
Chorvátsko: Miroslav Lončar, M.Berak
Česko: Marek Kubín, Blanka Pytlíková
Maďarsko: Tamás Molnár, János Szabó, Nikolet Hegedús, Ferenc Kecskés, Márton Falusi
Poľsko: Ramicius Powrožnik, Jaroslaw Lewandowski

 

Uzávierka:            súpisky treba zaslať najneskôr do 9. apríla 2010

Ubytovanie svoje požiadavky nahláste do 9. apríla 2010 na adresu SZK: karate@karate.sk


Upozornenia: Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu, tzv. Body protector sú pre kategóriu kadetov povinné, chrániče tváre, tzv. Face masks sú voliteľné.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

Súťažné kategórie:

 

KUMITE JEDNOTLIVCI:
Váhové kategórie SENIORI (18 rokov a starší):
Muži -60, -67, -75, -84, +84 kg
Ženy -50, -55, -61, 68, +68 kg

 

Váhové kategórie JUNIORI (16-17 roční):
Muži -55, -61, -68, -76, +76 kg
Ženy -48, -53, -59, +59 kg

 

Váhové kategórie KADETI (14-15 roční):
Muži -52, -57, -63, -70, +70 kg
Ženy -47, -54, +54 kg

 

KATA JEDNOTLIVCI:
Kategórie SENIORI (16 rokov a starší):

Muži - Ženy

Kategórie JUNIORI (16-17 roční):

Muži - Ženy

Kategórie KADETI (14-15 roční):
Muži - Ženy

KUMITE TEAM:
Kategórie SENIORI (18 rokov a starší):
Muži (3+1)
Ženy (3+1)

Kategórie JUNIORI (16-17 roční):
Muži (3+1) Muži
Ženy (3+1) Ženy

 

KATA TEAM:

Kategórie SENIORI (16 rokov a starší):

Muži - Ženy

Kategórie JUNIORI (14-17 roční):

Muži - Ženy

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie jednotlivci&družstvá
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie jednotlivci&družstvá
09.00 - 11.00 Kata Seniori, Juniori, Kadeti jednotlivci&družstvá
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30 Kumite Seniori, Juniori, Kadeti jednotlivci&družstvá

Fotogaléria