KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Galantský Karate Cup 2010

       Karate klub Arkádia GALANTA v spolupráci so SZK

                 a Západoslovenským zväzom karate

                           organizovali 13.ročník


                  „GALANTSKÉHO KARATE CUPU 2010"
               s pozvanými medzinárodnými klubmi


Termín konania:          24.4.2010 (sobota)
Miesto konania:          Galanta, Mestská športová hala
Štartovné:                 10,- € účasť, v dvoch kategóriách 13,- €
Ceny:                         1-3. miesto diplom a medaila

                                   najúspešnejší klub získava pohár
Prezentácia:               od 8.30 do 9.15 kategórie kata,

                                   od 9.15 kategórie ml.žiakov kumite
Začiatok súťaže:        9.30 hod. kata všetkých vekových kategórií


Podmienky účasti na súťaži:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK

alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK
b) podmienkou účasti nie je STV


Doplňujúce informácie:

t.č./fax:        00421356422082

e-mail:           zsz.karate@nextra.sk

web:              http://www.zapadoslovenskyzvazkarate.sk


Propozície turnaja_GALANTA KARATE CUP 2010_svk


Bulletin_GALANTA KARATE CUP 2010_eng

 

Poradie pretekárov

 

Medailová štatistika

 

Štatistika účasti