KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SR detí, žiakov a ml. dorastencov 2010

                                      Slovenský zväz karate

                                                Vás pozýva na

                       MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                  DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU


Dátum:                15. máj 2010 (Sobota)
Miesto konania:   TOPOLČANY
                            Mestská športová hala, Bernoláková ul.

Usporiadateľ:      KK KUMADE Topolčany
                            Tomáš Kleman
                            mob.:0908/741506
                            0908/742805
email:                   tomas.kleman@kumade.sk

Organizátor:        SZK
Štartovné:           7,- € za pretekára

 

Výsledky turnaja:

Štatistika umiestnení_M-SR Topoľčany 2010

Poradie pretekárov_M-SR Topoľčany 2010

Štatistika účasti_M-SR Topoľčany 2010

 

Propozície turnaja_M-SR detí, žiakov a ml. dorastencov 2010

 

Nominácia rozhodcov:

 

Hl. rozhodca:    P.Baďura
NHR.                 J.Valenta
KZP:                  J.Valenta, M.Hajdák, M.Cisár, F.Kačík

 

Rozhodcovia:
E.Baďura, M.Barányi, O.Cítenyi, Radomír Kováč, I.Zilizi, E.Petrvalský, J.Drobňák, L.Konrád, V.Semaníková, L.Blicha, S.Šimko, V.Jankó, Pav.Tuleja, J.Plachký, V.Polgár, Pet.Tuleja, J.Kršák, B.Zubričaňák, J.Štefanides, M.Blažek, J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman, M.Košala, R.Černák, J.Nemček, M.Slížik, A.Bunjatov, J.Cisárik


Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

 

Systém súťaže:
Štart na základe štartovnej listiny
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido).
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

Na základe podkladov ŠTK Vám prinášame obnovené dokumenty komisie:

 

Finálny rebríček_M-SR detí, mládeže, ml. dorastencov 2010

 

!!! NOVÉ !!! 

 

Štartovná listina doplnená o regióny SzZK, ZsZK, BUK, VUKABU, TAUK a AKB

 

Štartová listina_M-SR detí, mládeže, ml. dorastencov 2010

 

Možnosti ubytovania:


Stolnotenisova hala - p. Gieciová - 0903289774,

alebo 038/5322338 - cena nocľah na jednu noc na 1 osobu 10,- €


Chata Jazmín Duchonka - p. Sucháň - tel. 038/5391 439 ,

mobil 0905/243 784 - cena nocľah s raňajkami na 1 noc a jednu osobu 11 €

 

Internát SOŠ OS Mudroňova 2 tel: 038/53 23 087

cena 6,97+0,331 osoba /noc

 

http://www.hotel-koruna.sk/

 

Penzión Hubert
Adresa: ‎
J. Bottu 7
95501 Topoľčany