KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

POZVÁNKA na JKF GOJUKAI SEMINÁR

                                          S E M I N Á R
                             JKF GOJUKAI SLOVENSKO


                                           POZVÁNKA

JKF GOJUKAI SLOVENSKO poriada ďalší z reťazca seminárov,

             ktorý vedie prezident JKF Gojukai Slovensko:


Kyoshi Dr. Rastislav Mráz - 7. Dan
medzinárodný inštruktor a skúšobný komisár JKF Gojukai
a Gojuryu karate do Seiwakai JKF
reprezentačný tréner Slovenska
tréner majstrov sveta, majstrov Európy a víťazov Svetových pohárov


Seminár bude zameraný na:
- KATA Sanchin, Tensho, Shisochin
- BUNKAI - nácvik a bojový význam jednotlivých techník v kata
- Práca s energiou
- Základná technika


TERMÍN:      16.4.2010 od 17.45 - 21.00 hod.

KDE:             Telocvičňa Sokolovňa TJ Strojár,

                     Sasinkova 73 v MALACKÁCH
                     /oproti plavárni Malina/

Poplatok:      15,- EUR


Cieľom seminára je oboznámiť a zdokonaliť karatistov cvičiacich štýl Goju ryu a príprava na skúšky.

JKF Dan, je udeľovaný striktne podľa regulí JKF GOJUKAI.

 

POZNÁMKA:
Semináre sú určené nielen pre trénerov, ale aj pre vašich žiakov.

Kontakt na tel. čísle: 0904 923 525 /Dr. Rastislav Mráz/