KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Udelenie čestného STV

Výkonný výbor Slovenského zväzu karate ocenil za dosiahnuté výsledky na medzinárodných podujatiach trénerov medailistov čestným STV.

 

JOZEF POLIAK         - 5. DAN

MIROSLAV ĎUĎÁK - 6. DAN

 

Trénerom gratulujeme a ďakujeme im za prínos pre slovenské karate.

 

(2. zasadnutie, zo dňa 11.3.2010, Uznesenie 19/2010)