KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

6. ročník Revúckeho pohára mládeže 2010

REVÚCKY POHÁR MLÁDEŽE - 6. ročník

 

DÁTUM KONANIA :     8. máj 2010 (sobota)

MIESTO KONANIA :    REVÚCA, Stredná odborná škola,

                                   ul. M. R. Štefánika, pri Tescu.

ORGANIZÁTOR :        Karate Klub Revúca (www.kkrevuca.sk)

 

VÝSLEDKY:

Medailová štatistika_Revúcky pohár 2010

Poradie pretekárov_Revúcky pohár 2010

Bodové hodnotenie klubov_ Revúcky pohár 2010

 

 

 

HLAVNÝ ROZHODCA : nominovaný organizátorom.

ROZHODCOVIA : nominovaný organizátorom.

ŠTARTOVNÉ : 10 € za pretekára.

 

PREZENTÁCIA : 8.45 do 9.45 hod.
prezentácia v deň súťaže je možná len na základe vopred zaslanej prihlášky.

 

ZAČIATOK : 10.00 hod.

 

Propozície turnaja_Revúcky pohár mládeže 2010

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :

KATA : vylučovací systém s repasážou, cvičenci môžu cvičiť ľubovoľné kata ktoré ale nesmú opakovať.

mladší žiaci : do 9 rokov

mladšie žiačky : do 9 rokov
starší žiaci : 10-11 rokov
staršie žiačky : 10-11 rokov
mladší dorastenci : 12-13 rokov
mladšie dorastenky: 12-13 rokov
staršie dorastenky : 14-15 rokov
starší dorastenci : 14-15 rokov
juniori : 16-17 rokov
juniorky : 16-17 rokov


KUMITE : vylučovací systém repasážou.
mladší žiaci : - 30, + 30 kg. (do 9 rokov, 60 s)
mladšie žiačky : - 30, + 30 kg. (do 9 rokov, 60 s)
starší žiaci: - 35, - 40, + 40 kg. (10-11 rokov, 90 s)
staršie žiačky: - 35, - 40, + 40 kg. (10-11 rokov, 90 s)
mladší dorastenci : - 50, + 50 kg. (12-13 rokov, 90 s)
mladšie dorastenky : - 45, + 45 kg (14-15 rokov, 90 s)
starší dorastenci : - 70, + 70 kg (14-15 rokov, 120 s)
staršie dorastenky : - 54, + 54 kg (14-15 rokov, 90 s)
juniori: - 76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
juniorky: - 59, + 59 kg (16-17 rokov, 90 s)

 

PRAVIDLÁ : WKF a doplnky týchto propozícií, repasáž a dve 3. miesta.

 

 

CENY : 1. miesto - pohár, diplom, medaila
2. miesto - medaila, diplom
3. miesto - medaila, diplom
Pre kluby umiestnené na 1 .až 3. mieste - Pohár

 

POHÁR KLUBOV:
pretekári umiestnení na 1. až 3. mieste získavajú pre svoj klub za
1. miesto - 3 body, 2. miesto - 2 body a 3. miesto - 1bod. Súčet bodov určí poradie klubov.

 

PRIHLÁŠKY : Súpisku pretekárov prosíme zaslať do 6. 5. 2010
e-mailom : kkrevuca@kkrevuca
Informácie : Arpád BUNJATOV - riaditeľ turnaja,
tel. č.: 0903 386 965, e-mail : bunjatov@kkrevuca.sk

 

DOPLNKY ORGANIZÁTORA

1, Požaduje sa platná lekárska prehliadka max. 1 rok stará vyznačená v preukaze karate.
2, Nevyžaduje sa stupeň technickej vyspelosti.
3, V zmysle pravidiel WKF sú v kumite povinné chrániče zubov, chrániče priehlavkov a holení vo farbe
modrej resp. červenej, chrániče hrudníka /body protektor/ a tváre /face mask/ sú doporučené, nie povinné.
4, Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
5, Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže ± 30 min.
7. Organizátor si v prípade nízkej účasti pretekárov vyhradzuje právo spojenia kategórií.
8, Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii.
9. Ubytovanie nájdeš na : www.revuca..sk v časti rôzne linky.
10, Všetci účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím, že organizátor nezodpovedá za akýkoľvek úraz,
alebo zdravotné následky, ktoré sa môžu počas turnaja prihodiť.
11, Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.
12, Bez zaslania prihlášky do 6. mája 2010 nie je možné na súťaži štartovať.