KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Open International de Karate Feminin

Cez víkend 25.-27.6.2010 sa už tradične na azúrovom pobreží uskutočnil prestížny ženský turnaj "Open International de Karate Feminin". Turnaja sa zúčastnilo cca 180 reprezentantiek z 20 krajín celého sveta. V individuálnych kategóriách sme získali 2 medaily, ktoré si vybojovali D. Kubinská a I. Dučová - obidve bronz, v družstvách sme získali bronz. Medailová štatistika (0-0-3). Medailistkám gratulujeme!!!

 

Priebežné výsledky turnaja:

 

KATA ŽENY:

Longová Katarína - 1. kolo - Rakúšanka 1:4
Bosnyáková Barbora - 1. kolo - Talianka 2:3

 

KUMITE ŽENY:

- 50kg: Kováčiková Lucia - 1. kolo - voľno
2. kolo - Malajzia 1:4

- 55kg: Vojtikevičová Jana - 1. kolo - voľno
2. kolo - Malajzia 0:5

Semaníková Viktória - 1. kolo - Angličanka 3:5

- 61kg: Langošová Júlia - 1. kolo - Malajzia 1:1 (Sai Šiai 0:1)

Kubinská Dagmara - 1. kolo - Malajzia 3:0
2. kolo - Angličanka 0:4
repasáž: 1. kolo - Francúzska 6:2
2. kolo - Číňanka 8:0
3.miesto!!!

+ 68kg: Dučová Ivana - 1. kolo - Angličanka 1:4
repasáž: 1. kolo - Južná Amerika 9:0
3.miesto!!!

 

KUMITE OPEN:

Langošová - 1. kolo: Vietnamka 0:1

Vojtikevičová - 1. kolo: Rakúšanka 1:0
2. kolo: Talianka 1:0
3. kolo: Švajčiarka 0:1

Kováčiková - 1. kolo: Vietnamka 5:0
2. kolo: Francúzska 1:4

Semaníková - 1. kolo: Vietnamka 1:0
2. kolo: Tunisanka 0:1

Dučová - 1. kolo: voľné
2. kolo: voľné - nenastúpila Francúzska
3. kolo: Tunisanka 0:1

Kubinská - 1. kolo: Vietnam 1:0
2. kolo: Nemecko 1:0
3. kolo: Francúzsko 0:1

 

Družstvo žien - 3. miesto...!!! Gratulujeme

 

 

Na základe nominácie komisie štátnej reprezentácie sa pod vedením trénera Jaroslava Javorského zúčastnili turnaja nasledovné reprezentantky:

 

Kata ženy :

Longová Katarína, Bosnyáková Barbora

 

Kumite ženy :

-50 kg Kováčiková Lucia
-55 kg Semaníková Viktória, Vojtikevičová Jana

-61 kg Kubinská Dagmara, Langošová Júlia

+68 kg Dučová Ivana


Kumite družstvo ženy :

Semaníková, Kubinská, Dučová, Langošová


Kumite open :

Semaníková, Kubinská, Dučová, Langošová

 

Bulletin turnaja_FRA 2010


Odchod je dňa 23.06.2010 o 0,00 hod ( o polnoci z 22.06. na 23.06. ) z Domu Športu na Junáckej ul. v Bratislave.

 

Zabezpečené ubytovanie, večere + raňajky, štartovné a doprava. Pretekári si musia uzavrieť poistenie liečebných nákladov na dni turnaja, t.j. 26. a 27.06.2010 ako reprezentanti. V prípade svojej neúčasti ihneď oznámiť na tel. č. 0905 321 899.