KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

6. ročník Shitoryu Open

                             SLOVENSKÁ ŠITO RYU ASOCIÁCIA
                      v spolupráci so Slovenským zväzom karate
                                           Vás pozývajú na

                    6.ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV
                        SLOVENSKEJ ŠITO RYU ASOCIÁCIE
                 DETÍ, ŽIAKOV, DORASTENCOV a SENIOROV

 

Termín konania:    29. 5. 2010 ( Sobota )
Miesto konania:    Nové Zámky, Športová Hala stolnotenisová,

                             za obchodom LÍDL
Program:              registrácia pretekárov -08.30 hod. začína kategóriou kata detí atď.
                             začiatok súťaže -09.30 hod. kata detí, žiakov atď.
Štartovné:           8,-€ kategória mládež do 12 rokov

                                   - člen registrovaný v SŠRA 7,-€
                           10,-€ kategórie nad 12 rokov

                                   - člen registrovaný v SŠRA 9,-€

                            Pri dvojitom štarte kata aj kumite + 2,-€ za jednotlivca

 

Výsledky turnaja - results:

Poradie pretekárov_nové

Poradie pretekárov_začiatočníci

Štatistika body_nové

Štatistika body_začiatočníci

Štatistika kluby_nové

Štatistika kluby_začiatočníci

Zoznam klubov_nové

Zoznam klubov_začiatočníci

 

 

Propozície turnaja_slovenská verzia

Propozície turnaja_anglická verzia


Informácie:          tel/fax.0356422082,

                            gsm:0905421467

                            email: slovenska.shito.ryu.asociacia@nextra.sk

 

Upozornenie: účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť. Súťaží sa môžu zúčastniť aj pretekári iných štýlov karate uznaných WKF s dodržaním dole stanovených podmienok.


SYSTEM: Pravidlá rozhodovania WKF s dodatkami Organizačnej komisie, súťaž Kata sa bude konať bez Shitei kata každé kolo iné kata. V kategóriách 5 až 9 ročných sa vyžadujú minimálne dve kata, pre ostatné vekové kategórie platí pravidlo každé kolo iné kata. V súťažných kategórii kata 5 -7, 8 - 9, a 10 -12 ročných prebehnú súťaže začiatočníkov. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári bez STV po 7.kyu. Finalisti postupujú do súťaže vypísaných vekových kategórií.

 

Podmienky: minimálny počet pre konanie sa súťaže v kategórii sú štyria pretekári. Pokiaľ je v kategórii menej prezentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v kata v staršej vekovej kateg. v kumite vo vyššej váhovej kateg.) Repasáž sa začína až od druhého kola súťažnej kategórie.

Rozhodcovia: zúčastnený klub je povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu v prípade neúčasti rozhodcu bude uložená penalizácia 20,-€ . Je nutné aby bol menovaný rozhodca nahlásený do 23.5.2010 s uvedením osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, dát.narod. rod.čílo, ČOP, rodinný stav, štát.prísl. na uvedú emailovú adresu. Pokiaľ rozhodcu nenahlásite nebude mu môcť byť vystavená DoVP a nebude preplatený.

 

 

 

Fotogaléria