KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska družstiev 2010

                                   MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
              družstiev žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov

 

Dátum:                    5. jún 2010
Miesto konania:       Košice, Športová hala SOU železničné, Palackého 14
Usporiadateľ:          KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU
                                zodp. p. František Kretovič, 0905/321899,
                                e-mail: fkretovic@magnol.sk, magnol@magnol.sk
Organizátor:            SZK

Štartovné:               muži 33.- EUR (994,158,- Sk) za družstvo,
                                ostatné kategórie 17,- EUR (512,142,- Sk) za družstvo

 

Výsledky turnaja:

Štatistika umiestnení_M-SR družstiev Košice 2010

Poradie pretekárov_M-SR družstiev Košice 2010

Štatistika účasti_M-SR družstiev Košice 2010

 

 

Propozície turnaja_M-SR družstiev 2010

 

UPOZORNENIE - ORGANIZAČNÉ POKYNY

!!!Športový klub karate môže byť zastúpený v danej súťaži maximálne dvomi družstvami v tej istej kategórii.

 

Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca:             P.Baďura
NHR:                          J.Valenta
KZP:                           J.Valenta, J.Cséri, M.Cisár, V.Jankó

 

Rozhodcovia:
ZsZK: M.Hajdák, T.Kiss, I.Zilizi, M.Barányi, O.Cítenyi, Radomír Kováč,
VÚKABU: E.Petrvalský, J.Drobňák, L.Konrád, L.Blicha, S.Šimko, J.Machala,
BÚK: Pav.Tuleja, J.Plachký, V.Polgár, Peter Tuleja,
AKB: J.Kršák, B.Zubričaňák, J.Štefanides, M.Blažek,
TÚKA: J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman, M.Košala,
SsZK: M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, A.Bunjatov


Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

Program prezentácie:
09.00 - 09.20 hod. KATA deti, žiaci, žiačky
09.20 - 09.40 hod. KATA dorastenci, dorastenky
09.40 - 10.00 hod. KATA muži, ženy
10.00 - 10.30 hod. KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
10.30 - 11.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
11.00 - 11.25 hod. KUMITE dorastenci, dorastenky
11.25 - 11.40 hod. KUMITE juniori, juniorky
11.40 - 12.00 hod. KUMITE seniori, seniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE ml.žiaci, ml.žiačky
- KUMITE st.žiaci, st.žiačky
- KUMITE dorastenci, dorastenky
- KUMITE juniori, juniorky
- KUMITE seniori, seniorky

 

Systém súťaže: Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.

Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba.

Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.
Pre kata družstiev platí: Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí: Tréner (coach) musí pred začatím každého zápasu odovzdať KZP súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.

 

POZOR!!! POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR PRE KATEGÓRIE od 5 do 14 rokov.

Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.

 

Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.