KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

14. Európsky pohár mládeže

  Slovenský zväz karate Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj

             14. ROČNÍK EURÓPSKEHO POHÁRA MLÁDEŽE

 

 

Dátum turnaja:       12. jún 2010 (Sobota)
Miesto konania:       Bratislava, Športová hala Pasienky
                                Trnavská cesta

 

Výsledky turnaja - RESULTS:

 

Poradie pretekárov_14. ročník EPM 2010

Štatistika účasti_14. ročník EPM 2010

Štatistika umiestnení_14. ročník EPM 2010

 

 

Propozície turnaja_14. ročník EPM 2010_slovenská verzia

Bulletin_14th Euro Cup of youth 2010_english version


Pravidlá:                  WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:          Nominovaní Komisiou rozhodcov SZK

Štartovné:              12 € za kategóriu (kata alebo kumite)
                               15 € za dvojitý štart (kata aj kumite)

Uzávierka:               súpisky treba zaslať najneskôr do 7. júna 2010

Ubytovanie:            svoje požiadavky nahláste do 7. júna 2010
                                na adresu SZK: karate@karate.sk

 

Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca:         P.Baďura
NHR:                      J.Valenta
KZP:                       J.Valenta, J.Cséri, V.Jankó, M.Cisár, F.Kačík, M.Beca, I.Bácskai

 

Rozhodcovia:
ZsZK: M.Hajdák, E.Baďura, I.Zilizi, O.Cítenyi, M.Barányi, T.Kiss, R.Kováč, I.Samu

VÚKABU: L.Blicha, L.Konrád, J.Machala, J.Drobňák, E.Petrvalský, S.Šimko, L.Brenvasser
SsZK: P.Zbiňovský, J.Cisárik, M.Slížik, J.Nemček, R.Černák,
BÚK: V.Polgár, J.Plachký, Pav.Tuleja, Pet.Tuleja
AKB: J.Kršák, M.Blažek, B.Zubričaňák, J.Štefanides
TÚKA: J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman, M.Košala

 

Bez regionálnej zväzovej príslušnosti: V.Semaníková

 

Prezentácia rozhodcov o 8.30 v ŠH Pasienky

 

Systém súťaže:  pravidlá WKF s doplnkami Organizačnej komisie SZK

 

Šitei kata:               

od 5 do 9 rokov len tokui kata, pretekár počas súťaže musí vykonať minimálne 2 kata
od 10 do 11 rokov Gekisai Dai 1 - 2, Hean (Pinan) Shodan, Nidan, Sandan,Yondan
od 12 do 13 rokov môže cvičiť žiacke kata ako 10-11 roční alebo kata WKF
od 14 rokov starší - kata z oficiálneho zoznamu WKF

 

Tokui kata

v kategóriách 14 roční a starší môžu cvičiť kata len z oficálneho zoznamu kata WKF

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie
09.00 - 11.00 Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30 Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.