KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Testovanie reprezentácie - VÝSLEDKY

Komplexné výsledky vstupných a výstupných testov 26.06. - 04.09.2010  Nové...!!!

Výstupné testovanie kondičných schopností širšej reprezentácie J&K sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2010 v Banskej Bystrici, v telocvični na Osemročnom športovom gymnáziu podľa nasledovného časového harmonogramu:

  • o 09,00 hod. pre kadetky, juniorky a st. juniorky
  • o 12,00 hod. pre kadetov, juniorov a st. juniorov

 

Prvé testovanie kondičných schopností širšej reprezentácie J&K sa uskutočnilo dňa 26. júna 2010 v Banskej Bystrici, v telocvični na Osemročnom športovom gymnáziu podľa nasledovného časového harmonogramu:

  • o 09,00 hod. pre kadetky, juniorky a st. juniorky
  • o 12,00 hod. pre kadetov, juniorov a st. juniorov

Zoznam pozvaných účastnikov zostavený na základe zverejneného zoznamu širšej reprezentácie:

Zoznam širšej reprezentácie_ME Novi Sad 2011

 

Účasť na tomto sústredení je povinná pre tých, ktorí sa pripravujú na medzinárodné turnaje a Majstrovstvá Európy 2011 v Srbsku. Doporučujeme si priniesťi veci na cvičenie (tenisky, tričká, krátke a dlhé nohavice, nie kimoná). Na záver bude vyhodnotenie výsledkov. Predpokladaný čas ukončenia je o 17,00 hod. Cestovné náklady si platí účastník sám.

 

Testy sú zostavené z nižšie uvedenej batérie, ktorú pripravila TMK SZK (Sližik, Macko):

 

•1.     Šprint na 50 m - test bežeckej rýchlosti s 3 meranými úsekmi (10m, 30m, 50m). Meranie prebiehalo prostredníctvom fotobuniek, vďaka ktorým bolo možné vypočítať akceleračnej rýchlosti v jednotlivých meraných úsekoch.

 

•2.     Bench press - výbušná sila horných končatín (imitácia pohybu ako pri údere). Záznam rýchlosti a zrýchlenia v priebehu excentrickej časti pohybu bol zaznamenávaný prostredníctvom prístroja FiTRO Dyne. 

 

•3.     FiTRO Agility Check test - test reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín (20 stimulov)

 

•4.     FiTRO Jumper - 10 s test zameraný na zisťovanie explozívnej sily a vytrvalosti v sile dolných končatín. Test poskytuje nepriame informácie o pomere a distribúcii rýchlych svalových vlákien v DK.

 

•5.     Zhyby (počet) test dynamickej sily horných končatín a ramenného pletenca - Výdrž v zhybe (min) test statickej a vytrvalostnej sily horných končatín, ramenného pletenca, svalov chrbta a prsných svalov

 

 •6.     Beh na 800 m - test špeciálnej vytrvalosti