KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

25. Stage & Open di Grado 2010 - kata, kumite

Oficiálna stránka:
http://www.fijlkam-karate-fvg.it/GRADO2010-HOME.htm

 

Na hore uvedenej oficiálnej stránke nájdete prihlasovacie formuláre aj organizačné informácie sústredenia a turnaja - informácie o možnostiach ubytovania, vekové obmedzenia, vzorové formuláre prihášok na sústredenie aj turnaj.

 

Plagát sústrednia a medzinárodného turnaja:

 

Plagát