KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

6th I.K.S.Camp 2010

V Moštenickej Kyslej (Chata Slovenka) sa v dňoch 23. 07. - 01. 08. 2010 uskutočnil v poradí už 6. ročník medzinárodného sústredenia I.K.S. Camp 2010. Pod vedením Miria Maninniho (7. Dan) a Miroslava Sližika (4. Dan) sa sústredenia zúčastnilo spolu 97 karatistov zo 6 krajín Európy (Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, Bielorusko, Anglicko.

Pozvanie prijali aj medzinárodne uznávaní inštruktori R a f a e l l e  A N D R E O Z Z I (6. Dan), R o d o l f o  B A N C O N E (5. Dan), S e r i n o  S A L V A T O R E (5. Dan), J o n a t h a n  M O T T R A M (4. Dan). Kempu sa zúčastnili aj mnohí medailisti z ME, MS - Serino Salvatore (ITA), Jonathan Mottram (ENG), Dorota Balciarová (SVK), Barbora Bosnyáková (SVK), Roman Kubovič (SVK), Michal Toure (SVK).


Mediálna prezentácia sústredenia:

Televízia STV1 odvysielala krátky zostrih zo sústredenia, ktorý si vo videoarchíve môžte pozrieť tu (začiatok 6:13 sek)

http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/goly-body-sekundy/

 

 

V čase letných prázdnin, v tzv. prípravnom období organizujú alebo organizovali kluby SZK sústredenia, o ktorých Vás budeme priebežne informovať. V prípade záujmu propagácie týchto aktivít, prosím kontaktujte sekretariát: karate@karate.sk

 

Bratislavská únia karate zverejnila svoje akivity na stránke:

http://karatebuk.sk/sustredenie_2010.htm