KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

13th Budapest Open

Cez víkend, 25. a 26. septembra 2010 sa v Budapešti uskutočnil v poradí už 13. ročník medzinárodného turnaja BUDAPEST OPEN. Turnaj bol zároveň tretím bodovaným kolom známej Stredoeurópskej ligy karate (www.cekl.eu).

 

Výsledky turnaja:

 

Poradie pretekárov

 

Medailová štatistika

 

Bulletin turnaja:

13th Budapest Open

 

Oficiálna stránka turnaja:

http://karate.hu/news/184-xiii-budapest-open-versenykiirasa

 

Komisia štátnej reprezetácie vopred informovala, že turnaj Budapest Open bol zaradený medzi prípravné turnaje na vrcholové podujatia pre celú širšiu reprezetáciu - od žiakov až po seniorov. Účasť na tomto turnaji bola povinná. Organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady si hradil každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.