KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár J&K - I. kolo

                               Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

          SLOVENSKOM POHÁRI KADETOV, JUNIOROV A ST. JUNIOROV
                                                            1. kolo

 

 

Dátum:                  16.októbra 2010 (Sobota)

Miesto konania:     Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ:        Arkádia Galanta
M. Hajdák tel.:       0905/613755
E-mail:                    osh@stonline.sk
Tel/Fax:                 031/7807018.

 

Organizátor:          SZK

Štartovné:             7,- € za pretekára

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Štatistika umiestnení

 

UPOZORNENIE ŠTK SZK!!!

Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú súťaží organizovaných Slovenským zväzom karate MUSIA mať platný preukaz SZK, a ostaršenie musia dokladovať platným tlačivom o ostaršení. V opačnom prípade im nebude dovolený štart, respektíve nebudú na súťaž odprezentovaní!!!!

 

Propozície SP kadetov, juniorov a st. juniorov_Galanta

 

Nominácia rozhodcov:

 

Hl. rozhodca:     P.Baďura
NHR.                  J.Valenta
KZP:                   J.Valenta, F.Kačík, V.Jankó, M.Hajdák

 

Rozhodcovia:
O.Cítenyi, E.Baďura, I.Samu, T.Kiss, I.Zilizi, M.Beca, L.Blicha, J.Drobňák, L.Konrád, S.Šimko, M.Cisár, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek, J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, Pavol Tuleja, V.Polgár, J.Plachký, Peter Tuleja, J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman,

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk