KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár J&K - II. kolo

                                Slovenský zväz karate Vás

                                              pozýva na

                   SLOVENSKÝ POHÁR KADETOV A JUNIOROV
                                                 2. kolo

 

 

Dátum:                        21.novembra 2010 (NEDEĽA)

Miesto konania:           Košice, Športová hala SOU železničné, Palackého 14

Usporiadateľ:              VUKABU
                                    Július Valenta
                                    tel.: 0905/753524
                                    E-mail: jvalenta@sk.uss.com

Organizátor:               SZK

Štartovné:                  7,- € za pretekára

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Medailová štatistika

 

UPOZORNENIE !!!

Všetky súťažné kategórie kumite mužov nad 18 rokov majú čas zápasu 3 minúty - to znamená, že aj kategórie starších juniorov (U21). Stretnutia starších juniorov o medailové umiestnenia sa nezvyšujú o 1 minútu, tak ako v kategóriach seniorov mužov a žien. Čistý čas zápasu v kategórii starších juniorov (U21) je 3 minúty pre mužov a 2 minúty pre ženy (info: sekretár Komisie rozhodcov WKF - p. Escalante).

 

UPOZORNENIE ŠTK SZK!!!

Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú súťaží organizovaných Slovenským zväzom karate MUSIA mať platný preukaz SZK, a ostaršenie musia dokladovať platným tlačivom o ostaršení. V opačnom prípade im nebude dovolený štart, respektíve nebudú na súťaž odprezentovaní!!!!

 

Propozície turnaja_SP J&K II.kolo

 

Nominácia rozhodcov:


Prezentácia rozhodcov:   09.30 hod
Hl. rozhodca:                    P.Baďura
NHR:                                 J.Valenta
KZP:                                  J.Valenta, F.Kačík, M.Cisár, J.Cséri
Rozhodcovia:
ZsZK: O.Cítenyi, E.Baďura, M.Hajdák, I.Zilizi, M.Barányi
VÚKABU: M.Beca, L.Blicha, L.Konrád, S.Šimko, E.Petrvalský, J.Machala
AKB: B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek
SsZK: J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, A.Bunjatov
BÚK: Pavol a Peter Tuleja, V.Polgár, J.Placký
TÚKA: J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF (Adidas, Tokaido) a SZK (zn.Kaze)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk