KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

29. Vianočný turnaj karate 2010

                                                  VÝSLEDKY
                           29. ročníka Vianočného turnaja karate
poriadaného dňa 4.12.2010 v Mestskej športovej hale v Trnave

 

Propozície turnaja

Pozvánka na turnaj

Prihláška - Súpiska na turnaj

 

Mediálna podpora: reportáž a rozhovory s prítomnými členmi SZK z Vianočného turnaja bude zaznamenaná televíziou STV. Termín odvysielania nám upresnil V. Polúch, za čo mu touto cestou ďakujeme.

Vysielacie časy:

dňa 4.12.2010 na STV3 v čase od 21.25 hod. - Góly, Body, Sekundy /len krátka reportáž/

dňa 6.12.2010 na STV3 v čase od 17.15 hod - Športové ozveny /širsia reportáž/ (karate reportáž začína od 8´15´´)

 

Výsledky turnaja:

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Medailová štatistika

 

Nominácia reprezentantov SZK:


Kata ženy :  Bosnyáková B., Longová K., Hrušecká E.,

                    Liptáková K., Čulenová M., Suchánková I., Balciarová D.

Kata muži :  Urík M., Slížik M., Kubovič R., Pipiška F., Soóky P., Touré M.

 

Kumite ženy -53 kg :  Semaníková V., Vojtikevičová J.,

                                   Botunová B., Višňovská M., Kováčiková L.

Kumite ženy -60 kg :  Kubinská D., Langošová J., Kotúčová K.,

                                   Osuská L., Pečimonová A.

Kumite ženy +60 kg : Višňovská I., Koribaničová J., Kubalová Z.

 

Kumite muži -68 kg :  Macko P., Kučerák L., Dobrotka R., Balázs L.,

                                  Granát M., Hozák P., Čula M., Hajdóny R.

Kumite muži -78 kg :  Cisár M., Viskup V., Prešinský A., Lieskovský A.,

                                   Čuchran M., Harničár A., Šoltýs R.

Kumite muži +78 kg : Prešinský F., Kaleta G., Pupkay T., Jenča F.

 

 

Článok l.
Vianočný turnaj je medzinárodný turnaj v karate pre pozvané domáce a zahraničné družstvá .
Vianočný turnaj 2010 organizuje KK Slovšport Trnava v spolupráci s Mestom Trnava, športovým klubom BUDO Trnava , Trnavským samosprávnym krajom, Slovenským zväzom karate.
Článok 2.
Vianočný turnaj je organizovaný v nasledovných kategóriách:
-súťaž družstiev v kumite - muži /3člen. druž. / podmienky / min. 2.kyu a vek min. 18 rokov /
/iba pre repre SZK / za Slovenskú republiku postaví reprezentačný tréner družstvo SZK
-súťaž jednotlivcov v kata - muži, - ženy, / min. 2.kyu a vek min. 16 rokov /
-súťaž jednotlivcov v kumite - muži / - 68 kg -78kg +78 kg min. 2.kyu a min. vek 18 r ./
-súťaž jednotlivcov v kumite ženy / - 53 kg, -60 kg,+60 kg min. 2.kyu. vek min. 18 rokov /
Článok 3.
Pretekári sú nominovaní zo SZK ,podľa dohody a výberu s reprezentačným trénerom a ostatní pozvaní pretekári sú z klubov SZK. Usporadúvajúci klub si nominuje svojich pretekárov podľa vlastného výberu. Organizátor doplní svojich zahraničných hostí. Výnimku môže povoliť iba riaditeľ súťaže.
Článok 4.
V turnaji platia pravidlá ( WKF) s doplnkami organizátora.
Článok 5.
Hlavného rozhodcu turnaja si určí organizátor.
Článok 6.
Každý súťažiaci musí mať platný preukaz dokladujúci jeho vek, STV, zdravotnú spôsobilosť
( platná lekárska prehliadka ) a preukaz poistenca.
Článok 7.
Štartovné : 20 € za družstvo 10 € za jednotlivca
Pre víťazov 1-3. miesto sú pripravené vecné ceny a diplomy.
Článok 8.
Prezentácia a rozpis zápasov : 11,00 - 12,30 hod.
Začiatok turnaja : 13,00 hod.
Článok 9.
Údaje požadované v prihláške a ďalšie organizačné pokyny:
- 1 vedúci družstva - iba on môže vystupovať a konať v mene družstva
- 1 rozhodca - uviesť rozhodcovskú kvalifikáciu a techn. stupeň
- zoznam súťažiacich - muži, ženy s uvedením ich techn. stupňa
súťažnej kategórie a dátumu narodenia

Uzávierka prihlášok a prezentácia je do 28.11.2010 na tel. čísle :