KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska kadetov & juniorov

                  Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                        MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                      KADETOV A JUNIOROV

 

Dátum:                  18. decembra 2010

Miesto konania:     NOVÉ ZÁMKY, Športová hala MILÉNIUM
                              Jirásková 25

Usporiadateľ:        KK Nové Zámky, p. Baďura. tel., 0903/737551
Organizátor:         SZK

Štartovné:            7,- € za pretekára

 

Výsledky turnaja:

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Medailová štatistika

 

Propozície turnaja_M-SR J&K_Nové Zámky

Rebríček & víťazi SP

Štartová listina M-SR_FIN (15.12.2010)


Nominácia rozhodcov:

Prezentácia rozhodcov: 09.00 hod
Hl. rozhodca:                 P.Baďura
NHR.                              J.Valenta
KZP:                               J.Valenta, M.Hajdák, F.Kačík, M.Beca, V.Jankó, J.Cséri
Rozhodcovia:
ZsZK:             O.Cítenyi, E.Baďura, I.Zilizi, T.Kiss, M.Barányi, I.Samu, M.Tóth
VÚKABU:        L.Blicha, L.Konrád, S.Šimko, E.Petrvalský, J.Machala , J.Drobňák
                      V.Semaníková
AKB:               B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Štefanides, M.Blažek
SsZK:             J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, R.Černák, A.Bunjatov, P.Zbiňovský
BÚK:              Pavol a Peter Tuleja, V.Polgár, J.Plachký
TÚKA:            J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.30 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

Program súťaže:
!!! 09.30 hod. - súťaž KATA !!!!!!
- Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Štart na základe štartovnej listiny.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre kategórie KADETI a KADETKY sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido), príp. KAZE. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

Ubytovanie individuálne.