KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár JKF Goju-Kai Slovensko

                             P O Z V Á N K A   N A   S E M I N Á R
                                    JKF GOJUKAI SLOVENSKO

 

Pod vedením prezidenta JKF Gojukai Slovensko:

 

Kyoshi Dr. Rastislav Mráz - 7. Dan
medzinárodný inštruktor a skúšobný komisár JKF Gojukai a JKF Seiwakai
reprezentačný tréner Slovenska
tréner majstrov sveta, majstrov Európy a víťazov Svetových pohárov


Semináre sú zamerané na:
- KATA od Gekisai po Kururunfa
- BUNKAI - nácvik bojových významov jednotlivých techník v kata
- Práca s energiou
- Základná technika

 

Pozvánka na seminár


TERMÍN:     22.1.2011 od 11.00 - 13.00 a od 15.00-17.00 hod.

KDE:             Telocvičňa SZS, T.Vansovej 2 /bývalé SOU Obchodné/,

                     v TOPOĽČANOCH /stredná škola za kostolom/

Poplatok: 15,- EUR, mládež do 16 rokov 10,- Eur


Cieľom seminára: oboznámenie karatistov cvičiacich Goju ryu s najnovšími trendami v goju ryu pre zachovanie čistoty štýlu.

 

POZNÁMKA:
Semináre sú určené nielen pre trénerov, ale aj pre vašich žiakov.

Kontakt na tel. čísle: 0908 742 805 /Tomáš Kleman/