KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Smútočné oznámenie

    SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE


    dňa 30.01.2011 nás navždy opustil

    MILAN KARAFA /51 rokov/

 

 

    S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa

    30.01.2011 tragicky zahynul náš priateľ, tréner a podpredseda VV BÚK pán MILAN KARAFA /4.Dan, tréner 1.triedy, skúšobný komisár 1.triedy/.


Česť jeho pamiatke. Pozostalým úprimnú sústrasť.