KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov

                   Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                                       SLOVENSKOM POHÁRI
                         DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV

 

Miesto konania:   Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ:      AC UNIZA CVČ Žilina,
                            Ing. Jozef Cisarik
                            tel: 0903/564803
                            e-mail: cisarik@chello.sk

Organizátor:        SZK
Štartovné:           7,- € za pretekára

 

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Medailová štatistika

Propozície turnaja

 

Nominácia rozhodcov na 2.kolo SP detí, žiakov a ml.dorastu, 19.2.2011 Žilina

Hl. rozhodca:    P.Baďura
NHR:                 J.Valenta
KZP:                  J.Valenta, F.Kačík, M.Cisár, O.Cítenyi
Rozhodcovia:
ZsZK:            E.Baďura, M.Barányi, Z.Balázs, I.Samu,
VÚKABU:      J.Machala, L.Blicha, V.Semaníková, M.Beca, S.Šimko,
AKB:             B.Zubričaňák, J.Kršák, J.Stefanides, M.Blažek,
SsZK:            J.Nemček, M.Slížik, A.Bunjatov, J.Cisárik, R.Černák,
TÚKA:           J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman,
BÚKA:           Pavol Tuleja, Peter Tuleja, J.Plachký, V.Polgár.

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(značka Adidas, Tokaido), prípadne SZK (značka Kaze).
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk