KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá seniorov SsZK

6.2.2011 sa vo Zvolene uskutočnili „Otvorené“Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate mužov a žien pre rok 2011 a 2. kolo Stredoslovenského pohára mládeže

 

 

 

 

  Výsledky