KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Stredoeurópska liga karate

Zpráva Středoevropská liga 2010 - Středoevropská unie karate (autor: M. Kubín)

 

        V roce 2008 jsme zahájili s podporou čtyřech federací Polska, Maďarska, Česka a Slovenska projekt Středoevropské ligy. Záměrem bylo doplnit na území čtyřech federací kvalitní turnaje pro rozvoj a sílu konkurence závodníků v těchto zemích a také umožnit i menším klubům za nízké náklady konkurenci na úrovni evropského karate.
        Podnik Středoevropské ligy si dále dal za cíl po úspěšném zahájení najít finanční podporu nejlepších závodníků z těchto čtyřech sousedících států a také zvýšení úrovně karate. V neposlední řadě pak spolupráci propracovat do jiných oblastí a to spojením v jednotnou Středoevropskou federaci.
        Dnes mohu jako spoluautor projektu s radostí říci , že v létě byla po společném jednání založena Středoevropská unie karate, která je registrována jako mezinárodní nezisková organizace se sídlem ČR. A v současnosti se připravuje její jasná struktura vedení a rozvoj nových projektů.
Ale zpět ke Středoevropské lize. Po úvodním roce 2008, který byl hrazen z grantu ČR, byli letos vyplaceny odměny pro sportovce ze společného fondu, který byl vložen stejnými díly všech účastnických federací. Pro další období bude toto zařizovat nově vzniklá organizace z příspěvků, které získá z poplatků federací a jiných zdrojů.

 

Jakým poměrem byli odměny rozděleny ukazuje tabulka:

 

Stát                                   2008                        2009                    2010
Slovensko             5500 Euro + věcné ceny     3525 Euro            6350 Euro
Česká republika      700 Euro+ věcné ceny      3175 Euro            1250 Euro
Maďarsko               900 Euro+ věcné ceny      2550 Euro            2000 Euro
Polsko                   1300 Euro+ věcné ceny        500 Euro                  0 Euro

 

        Poslední čísla za letošní rok ukazují že podpora v jednotlivých státech je různá, ale v podstatě prostředky vynaložené na odměny vzbudili zájem hlavně ve dvou federacích a to na Slovensku a Maďarsku. Je tak trochu i s podivem, proč tyto turnaje nejsou zajímavé ani pro reprezentace ani pro kluby s dobrými závodníky ze zbývajících zemí. Jak je vidět tak slovenští závodníci si na těchto odměnách opravdu již slušně vydělali.

 

 

        Další tabulka, pak hodnotí jaké výsledky naše společná práce přinesla v hodnocení medailových umístění na ME a MS a níže v počtech účastníků na jednotlivých turnajích.

 

Rok           Název akce           Maďarsko     ČR        Slovensko       Polsko
2008           MEJ Terst                    0-1-1          1-0-0           1-1-1               0-0-0
                   ME Tallin                      0-0-0          0-0-1           1-1-2               0-1-0
                   MS Tokyo                    0-1-0          0-0-0            0-0-1              0-0-0
2009           MEJ Paris                    2-0-3          0-1-2            2-3-2             Neúčast
                   ME Zagreb                  0-0-1          0-1-1            1-0-0              0-0-0
                   MSJ Rabat                  0-1-3          0-0-0            1-0-2              0-0-0
2010           MEJ Izmir                    1-0-2          0-0-2            2-1-2              0-0-0
                   ME Ateny                    0-0-1          0-0-3            0-1-1              0-0-1
                   MS Bělehrad                0-0-1          0-0-0            0-0-0              0-0-0

 

         Z této tabulky je vidět, že právě v mládeži je trend přípravy u reprezentací, které se pravidelně zúčastňují turnajů zvyšující a pokud by v tomto pokračovali, měl by se přenést i do kategorie seniorů.

 

Rok      Harasuto      GP Slovakia     EGP Plzen         Budapest

                 (POL)                (SVK)              (CZE)                 (HUN)

2008         358/13                230/9             580/14                 530/16
2009         485/13                310/8             810/15                 720/18
2010         630/14                395/8             930/15                 850/25

 

Z poslední tabulky je vidět zvýšení účasti na turnajích CEKL ať našimi závodníky, tak i cizinci, které tato konkurence přitáhla.

          V loňském roce se také dohodl pevný systém turnajů, který byl redukován na 4( v každém státě jeden) a také fixace Středoevropské ligy jako projektu pro dalších minimálně 5 let. Slovensko zařadilo do GP Slovakia kategorii kadetů a soutěži to nijak vážně neuškodilo. Trendem jsou turnaje dvoudenního charakteru, kde je podpora místních zdrojů nohem vyšší, hlavně na úrovni měst a regionů. V současnosti se připravuje první jednání nově vzniklé organizace, která určí svého prezidenta a další persóny ve vedení CEKU.

 

         Závěrem bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným kolegům a všem prezidentům za jistou podporu tohoto projektu, který jasně ukazuje správnost cesty. Je určitě již dnes možnost spolupráci začít prohlubovat i v dalších oblastech jako jsou tréninková centra, spolupráce na seminářích a vzděláváni trenérů a rozhodčích či společné projekty při výměně nových informací a mediální podpoře sportu na úrovni střední Evropy.
Poděkování patří spoluautorovi projektu p. Slavomíru Svobodovi za prosazení do médii a společně s p. Kopeckým pomohli tomu, aby se o karate zajímala i média u našich sousedů a stejně tak i p. Liškovi, který pomohl zajistit podobné cesty na naší sousední straně. Společně si nacházejí media společnou cestu na propagaci karate v našich federacích.