KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pozvánka na GojuKai Seminar

                            Pozvánka na GojuKai Seminar

 

                               Kyoshi Leo Lipinski - 8. dan
                            Kyoshi Rastislav Mráz - 7. dan

 

Usporiadateľ:    Fakulta elektrotechniky a informatiky STU pod záštitou
                          Slovak GojuRyu KarateDo GojuKai Association;
Termín:              25. 3. - 27. 3. 2011
Miesto:               Telocvične FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava -
                          Mlynská dolina (MHD z Hlavnej stanice spoj č. 32, MHD
                          z Autobusovej stanice spoj č. 70 s prestupom na spoje 30,
                          37 pod Novým mostom);

 

mapa → http://www.elfsport.sk/kontakt.php

 

Zameranie:        godžu-rju shitei kata, top godžu-rju kata,

                          aplikovanie vybraných kata v kumite

 

Pozvánka na seminár

 

Program:

25.3. (Piatok) 19:00 - 21:00 (Saifa)
26.3. (Sobota)9:00 - 11:30 (Sepai), 15:30 - 17:30 (Kururunfa),
27.3. (Nedeľa) 9:00 - 11:30 (Suparinpei), 14:30 - 16:30 (súhrnný tréning)

 

Vložné:

celý seminár 40 € (mládež do 16 rokov 30 €)
1 deň 20 € (mládež do 16 rokov 15 €)

 

Kontakt:

Peter Miklovič, e-mail: gojukai@karatedo.sk,
na usporiadateľa: t-mobile: 0902 271 552, orange: 0918 563 661

SLOVAK GOJURYU KARATEDO GOJUKAI ASSOCIATION
e-mail: gojukai @ karatedo.sk
w w w . k a r a t e d o . s k