KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov - 3. kolo

               Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                                          SLOVENSKOM POHÁRI
                             DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
                                                       3. kolo

 

 

Dátum:                 16. apríla 2011
Miesto konania:    SABINOV , Športová hala, Komenského 40
Usporiadateľ:       KK Katsudo Sabinov ,
                             p. J. Semaník, 0918 563 455
e-mail:                  semanik@kkkatsudo.sk

Organizátor:        SZK

Štartovné:           7,- € za pretekára

 

  Propozície turnaja

  Poradie pretekárov

  Medailová štatistika

  Štatistika účasti

 

  Finálny repbríček po troch kolách SP detí, žiakov a ml. dorastu

 

Postupy z regiónov prosíme zasielať na adresy:

setnicky@elnet.sk, lsetnicky@zoznam.sk

 

Nominácia rozhodcov:

Hl. rozhodca:  J.Valenta
NHR.               F.Kačík
KZP:                F.Kačík, M.Cisár, I.Bácskai, Pavol Tuleja

 

Rozhodcovia:
M.Beca, L.Blicha, S.Šimko, J.Drobňák, E.Petrvalský, P.Schuster, L.Konrád, L.Brenvasser, J.Kršák, J.Machala, J.Stefanides, M.Blažek, J.Nemček, M.Slížik, J.Cisárik, A.Bunjatov, R.Černák, V.Semaníková, Peter Tuleja, V.Polgár, J.Plachký, J.Kopnický, M.Košala, F.Vorobeľ, P.Lechman,

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn. Adidas, Tokaido), resp. KAZE.
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk