KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX Žilina 2011

Dátum konania:      sobota 2. apríla 2011
Miesto konania :     Žilina, Športové gymnázium,

                                    Rosinská cesta 4,

                                    http://sportgymza.edupage.org/
Usporiadateľ :         Klub karate Žilina (www.karateza.sk)

 

Výsledky turnaja

 

  Poradie pretekárov

  Štatistika klubov

  Bodová štatistika sumár

  Medailová štatistika