KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

14. Galantský pohár karate

                      Karate klub Arkádia GALANTA v spolupráci

so Slovenským zväzom karate a Západoslovenským zväzom karate
                       Vám ďakujú za účasť na 14.ročníku

                       „GALANTSKÉHO KARATE CUPU 2011"
                     s pozvanými medzinárodnými klubmi

 

 

Termín konania: 30.4.2011 (sobota)
Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala
Štartovné:        10,- € účasť vo dvoch kategóriách 13,-€
Ceny:                1-3. miesto diplom a medaila, najúspešnejší klub získava pohár
Prezentácia :     od 8.30 do 9.15 kategórie kata,

                          od 9.15 kategórie ml.žiakov kumite

 

Začiatok súťaže: 9.30 hod. kata všetkých vekových kategórií

 

Propozície turnaja

Poradie pretekárov

Medailová štatistika

Poradie klubov

Zoznam klubov

 

Podmienky účasti na súťaži:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK
b) podmienkou účasti nie je STV

 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA:

Pplatia pravidlá karate WKF/SZK s dodatkami usporiadateľa. Rozhodcovské zabezpečenie, zúčastnený oddiel, klub zo ZsZK musí zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu. Klubov ktoré nie sú registrované v ZsZK sa táto povinnosť týka v prípade ak budú mať na turnaj prihlásených viac ako 5 pretekárov, ak tak neučinia budú platiť penalizáciu 20,-€

 

Shitei kata:

5 až 7 ročný pretekár si môže v jednotlivých kolách obmieňať len dve Fukyu/ Kihon kata
8 až 9 ročný každé kolo iné kata ale v prvých dvoch kolách len Fukyu alebo Hean 1-2
10 až 13 ročný oficiálne Shitei kata WKF alebo možnosť výberu z dole uvedených kata
Shotokan, Wado,Shito ryu: Hean-Pinan , Shodan, Nidan, Sandan
Goju ryu: Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni
14 ročný a starší oficiálne Shitei kata WKF

 

PROTESTY: vklad pri podaní za jednotlivca je 15,-€

 

Informácie na č.t. a fax: 00421356422082, e.mail: zsz.karate@nextra.sk
http://www.zapadoslovenskyzvazkarate.sk