KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska družstiev

          Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                         MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA
       družstiev žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov

 

Dátum:                 4. júna 2011(Sobota)
Miesto konania:    Košice, Športová aréna SOŠ železničné

                             Palackého 14
Usporiadateľ:       KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU
                             zodp. p. František Kretovič, 0905/321899

                             fkretovic@magnol.sk, magnol@magnol.sk
Organizátor:         SZK

 

Štartovné:            muži 33.- EUR za družstvo,
                             ostatné kategórie 17,- EUR za družstvo

 

  Propozície turnaja

 

Výsledky turnaja:

Poradie družstiev

Medailová štatistika

Štatistika účasti


Nominácia rozhodcov:


Hl. rozhodca:     P.Baďura
NHR.:                J.Valenta
KZP:                  J.Valenta, M.Cisár, M.Hajdák, J.Cisárik

 

Rozhodcovia:
ZsZK:             E.Baďura, M.Barányi, O.Cítenyi
VÚKABU:        I. Bácskai, M.Beca, L.Konrád, L.Blicha, S.Šimko, J.Machala, E.Petrvalský
BÚK:              V.Jankó, Pav.Tuleja, J.Plachký, V.Polgár, Peter Tuleja,
AKB:              J.Kršák, J.Štefanides, M.Blažek
TÚKA:           J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman,
SsZK:             M.Slížik, R.Černák, A.Bunjatov. P.Zbiňovský


Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

Program prezentácie:
09.00 - 09.40 hod. KATA deti, žiaci, žiačky
09.40 - 10.00 hod. KATA dorastenci, dorastenky
10.00 - 10.20 hod. KATA muži, ženy
10.00 - 10.55 hod. KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
10.55 - 11.10 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
11.10 - 11.25 hod. KUMITE dorastenci, dorastenky
11.25 - 11.40 hod. KUMITE juniori, juniorky
11.40 - 12.00 hod. KUMITE seniori, seniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.30 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE ml.žiaci, ml.žiačky
- KUMITE st.žiaci, st.žiačky
- KUMITE dorastenci, dorastenky
- KUMITE juniori, juniorky
- KUMITE seniori, seniorky

Systém súťaže:

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite.Pre kata ostaršenie netreba.Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.

 

Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

 

Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.

 

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.