KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Testovanie & sústredenie reprezentácie juniorov a kadetov

Slovenský zväz karate v spolupráci s Komisiou štátnej reprezentácie organizuje reprezentačné sústredenie, ktoré bude súčasťou prípravy užšej reprezentácie na Majstrovstvá Sveta juniorov a kadetov v Melake (Malajzia).


Sústredenie sa uskutoční v dňoch 28.08.2011 - 02.09.2011 v Moštenici pri Banskej Bystrici. Zraz účastníkov je 28.08.2011 o 09,00 hod. na Osemročnom športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde absolvujú výstupné testovanie a po ukončení sa spoločne presunú priamo na chatu Slovenka.
Účastnícky poplatok je 100 €, zahŕňa ubytovanie a stravu.

 

Reprezentanti si musia vziať na sústredenie všetky povinné chrániče, tzn. všetci reprezentanti kumite (kadeti, juniori, U21) chrániče trupu a kadeti aj face masky.

Ukončenie sústredenia 02.09.2011 o 12,00 hod.

 

UPOZORNENIE!!!

Predseda KŠR upozorňuje na potrebu písomného (príp. telefonického) potvrdenia možnej účasti (podľa informačného listu zo dňa 25.6.2011) na majstrovstvách sveta v Malajzii. Reprezentanti, ktorí výzvu do stanoveného termínu (25.8.2011) nesplnia, budú z užšieho výberu reprezentácie vyradení. Reprezentanti, ktorí p. Kretoviča už kontaktovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

 

 

Prvé - vstupné testovanie kondičných schopností reprezentácie J&K sa uskutočnilo dňa 25. júna 2011 v Banskej Bystrici, v telocvični na Osemročnom športovom gymnáziu podľa nasledovného časového harmonogramu:

* o 09,00 hod. pre kadetky, juniorky a st. juniorky
* o 11,00 hod. pre kadetov, juniorov a st. juniorov

 

Testovania sa zúčastnilo 42 reprezentanov, 15 žien a 27 mužov. Vstupné merania neabsolvovali 15ti nominovaní reprezentani: Balciarová Dorota, Ďurovcová Barbora, Kucová Ivana, Suchánková Ingrida, Kotúčová Katarína, Koribaničová Jana, Dobrotka Richard, Lieskovský Adam, Kuchárová Dominika, Sarková Katarína, Michálek Samuel, Procházka Matúš, Chajdáková Silvia, Foldesiová Lenka, Lieskovský Matúš

 

Výsledky vstupných testov_MUŽI

Výsledky vstupných testov_ŽENY

 

Meranie telesných ukazovateľov:

(vypracovala Mgr. Dušana Čierna, interná doktorandka FTVŠ UK)

Somatometria_BMI_%tuku


Zoznam pozvaných účastnikov zostavený na základe zoznamu reprezentácie zverejnenom po turnaji Európsky pohár mládeže:

 

Zoznam užšej reprezentácie_MS Melaka 2011


Účasť na testovaní (jún-august 2011) a sústredení (august 2011) je povinná pre tých, ktorí sa pripravujú na medzinárodné turnaje a Majstrovstvá sveta 2011 v Malajzii. Doporučujeme si priniesťi veci na cvičenie (tenisky, tričká, krátke a dlhé nohavice, nie kimoná). Predpokladaný čas ukončenia je o 13,00 hod. Cestovné náklady si platí účastník sám.

 

 

Testy sú zostavené z nižšie uvedenej batérie, ktorú pripravila TMK SZK (Sližik, Macko):


•1. Šprint na 50 m
- test bežeckej rýchlosti s 3 meranými úsekmi (10m, 30m, 50m). Meranie prebiehalo prostredníctvom fotobuniek, vďaka ktorým bolo možné vypočítať akceleračnej rýchlosti v jednotlivých meraných úsekoch.


•2. Bench press - výbušná sila horných končatín (imitácia pohybu ako pri údere). Záznam rýchlosti a zrýchlenia v priebehu excentrickej časti pohybu bol zaznamenávaný prostredníctvom prístroja FiTRO Dyne.


•3. FiTRO Agility Check test - test reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín (30 stimulov)


•4. FiTRO Jumper - 10 s test zameraný na zisťovanie explozívnej sily a vytrvalosti v sile dolných končatín. Test poskytuje nepriame informácie o pomere a distribúcii rýchlych svalových vlákien v DK.


•5. Zhyby - (počet) test dynamickej sily horných končatín a ramenného pletenca - Výdrž v zhybe (min) test statickej a vytrvalostnej sily horných končatín, ramenného pletenca, svalov chrbta a prsných svalov

 

•6. Beh na 800 m - test špeciálnej vytrvalosti