KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

European Goju Kai Karate Championships

 

Výsledky:

Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo 15 štátov: Taliansko, Ukrajina, Slovensko, Portugalsko, Anglicko, Švajčiarsko, Holandsko, Bulharsko, Švédsko, Nemecko, Grécko, Belgicko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko

 

V celkovom poradí sa slovenská výprava pod vedením Júliusa Valentu umiestnila na 4. mieste.


Podrobnejšie výsledky:

 

KATA - jednotlivci:

dievčatá 10-11 ročné - 1. miesto Margaréta Verebešová

dievčatá 12-13 ročné - 1. miesto Viktória Valentová

                                     2. miesto Viktória Andrásiová

kadetky 14-15 ročné - 3. miesto Sára Ferková

seniori min 18 rokov - 1. miesto Štefan Demko

                                   3. miesto Michal Hrunčák


družstvo muži:

1. miesto v zložení : Ján Olekšák, Štefan Demko, Michal Hrunčák

družstvo bunkai:

2. miesto v zložení :  Ján Olekšák, Štefan Demko


KUMITE- jednotlivci :

dievčatá 10-11 ročné /open/ - 2. miesto Margaréta Verebešová

chlapci 10-11 roční /-34kg/ - 3. miesto Filip Subovics

dievčatá 12-13 ročné /+43kg/ - 1. miesto Viktória Valentová

chlapci 12-13 roční /-52kg/ - 3. miesto Erik Bencko / Štítnik /

seniorky: +61kg - 1. miesto Lucia Rácová

 

Získali sme spolu 6 titulov Majstrov Európy.


Zapísal Július Valenta (info: http://karate-kosice.sk/action/show/id/1 )