KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

11th CROATIA OPEN 2011

Slovenský zväz karate organizoval v dňoch 9.-12. septembra 2011 výjazd reprezentácie na medzinárodný turnaj 11th CROATIA OPEN 2011. Turnaja sa zúčastnila kompletná užšia reprezentácia nominovaná na Majstrovstvá sveta v Malajzii.

 

Na 11. ročníku turnaja sa zúčastnilo 1100 súťažiacich zo 120 klubov a 13 krajín. SZK sa v hodnotení krajín s počtom 24 medailí (9-6-9) umiestnilo na 3.mieste - za domácim Chorvátskom a Maďarskom.

 

Výsledky turnaja:

11th CROATIA OPEN_results

 

 

 

Organizačné informácie:

 

1. skupina KUMITE

Odchod je 09.09.2011

- o 7,00 hod. pri OD BILLA - sídlisko Klokočina v Nitre

- o 8,00 hod. z Domu športu na Junáckej 6, Bratislava.
Predpokladaný príchod je 11.09.2011 v ranných hodinách do Domu športu na Junáckej 6, Bratislava s pokračovaním do Nitry.

 

2. skupina KATA

Odchod je 10.09.2011

- o 8,00 hod. z Domu športu na Junáckej 6, Bratislava.

Predpokladaný príchod je 12.09.2011 v ranných hodinách do Domu športu na Junáckej 6, Bratislava .

 

Zabezpečená preprava, štartovné, ubytovanie - večera a raňajky. Účastnícky poplatok 55 € zaplatiť pri nástupe.

Účastníci musia mať platný cestovný pas, musia si uzavrieť poistenie liečebných nákladov a to na celý pobyt ako turisti a na deň turnaja ako športovci. Všetci pretekári musia mať kimoná so štátnym znakom, pretekári kumite - ADIDAS a pretekári kata - KAZE. Všetky chrániče na ruky, nohy a hruď certifikované WFK. Doporučujeme vziať si vreckové, jedlo a nápoje na cestu.