KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

14th Budapest Open

Cez víkend 17.-18. septembra 2011 sa uskutočnil už 14. ročník prestížneho medzinárodného turnaja BUDAPEST OPEN.

 

Komisia štátnej reprezetácie vopred informovala, že turnaj 14. ročník Budapest Open bol zaradený medzi prípravné turnaje na vrcholové podujatia pre celú širšiu reprezetáciu - od žiakov až po seniorov. Účasť bola sledovaná a body sú započítané do bodového rebríčka. Organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady si hradil každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Propozície turnaja:

http://www.budapest-open.hu/

 

Výsledky turnaja:

http://cekl.eu/Results/2011/tabid/146/language/cs-CZ/Default.aspx

http://www.budapest-open.hu/