KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 2 . kolo

Slovenský zväz karate

organizuje

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 2 . kolo

+ KARATE AGILITY

 

Dátum: 12. marca 2016 (Sobota) - začiatok o 9:00 hod.

Miesto konania: Košice, Športová aréna SOŠ železničné , Palackého 14

Usporiadateľ: VUKABU v spolupráci so SZK.
                          p. Július Valenta
                          tel: 0905 753 524
                          e-mail: juliusvalenta@gmail.com

Organizátor: SZK
Štartovné: 12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                     15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

 

 

 

VÝSLEDKY - atualizované 14.3.2016 - doplnenné o 5. a 7. miesta, a sumárnny bodový rebríček po 2.kole

 

Poradie pretekárov  2. SP deti, ziakov, agility 12.3.2016 Košice

Medailová štatistika 2. SP deti, ziakov, agility 12.3.2016 Košice

Štatistika účasti 2. SP deti, ziakov, agility 12.3.2016 Košice

 Sumárny bodový rebríček po  2. SP deti, ziakov, agility 12.3.2016 Košice

 

aj na:

 http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia - neprehliadnite !!!

1. REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE. V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na: Ľubomír Striežovský: 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický: 0903/910905. Venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.
Online registrácia bude uzavretá 11.03. 2016 o 24:00 hod.!

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK.

POZOR!
- nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní

- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu, prípadne ako individuálny člen. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná. Propozície a info o súťaži nájdete tu - www.sutazekarate.sk

 

2. VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu - NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU STOLÍKU ŠTK

!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží Kata a Agility pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!! Tolerancia hmotnosti pre kategórie do 11 rokov sa upravuje na 1200 gramov.

 

3. V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom KAŽDÝ S KAŽDÝM.


Inštrukcie pre súťaž kategórií detí - KARATE AGILITY:

1. Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11 rokov.

2. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk. resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia - OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!! KUMITE sa nedelí na kategórie. začiatočníkov a pokročilých,ale podľa platného súťažného poriadku (viď. tabuľka pokročilí). Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov - každý s každým (Round Robin systém). Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).  Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:

Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK. POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR. Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Vyhlasovanie víťazov bude priebežné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK! Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.

 

Kategórie: viď. propozície

 

Propozície