KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Organizačné pokyny k súťaži - Slovenský pohár detí a žiakov

Organizačné pokyny k súťaži
Slovenský pohár detí a žiakov

 

1, REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk.
Vyzývame všetkých trénerov, prípadne zástupcov klubov, aby po otvorení prezentácie nahlásili zmeny aktuálneho stavu súťažiacich v jednotlivých kategóriách, aby neboli zbytočne generovaní do losovania pretekári, ktorí sa súťaže nezúčastnia.

 

2, VÁŽENIE jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu - NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU STOLÍKU ŠTK.
!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží Kata a Agility pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhovej kategórie. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!! Tolerancia hmotnosti pre kategórie do 11 rokov sa upravuje na 1200 gramov.

 

3, KONTROLA preukazu pretekára prebehne len raz, a to priamo na tatami pri nástupe pretekára do prvej súťažnej kategórie do ktorej nastupuje v ten deň. Po kontrole preukazu obdrží pretekár od rozhodcu malú pečiatku "Preukaz OK" napríklad na predlaktie. Pri nastúpení do ďalšej kategórie sa preukazuje rozhodcom touto pečiatkou. Nemusí teda nosiť opäť preukaz na kontrolu.

 

4, Upozorňujeme trénerov a zástupcov klubov, že bez potvrdenia o absolvovanej lekárskej prehliadke nie staršieho ako jeden rok nie je možný štart pretekára na súťažiach SZK.