KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SR seniorov jednotlivcov a družstiev 2016

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SENIOROV JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV
2016

 

Dátum: 2. apríla 2016 (SOBOTA)

Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ: AC UNIZA CVČ Žilina,
                          Ing. Jozef Cisarik
                          tel: 00421 948 900 425
                          e-mail: cisarik.dodo@gmail.com
Organizátor: SZK

Štartovné: Jednotlivci - 15,00,- € za pretekára
                     Družstvá muži - 30,00,- € za družstvo

                     Družstvá ženy - 30,00,- € za družstvo

 

 

 

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov  MSR Seniorov jednotlivcov a družstiev Žilina 2.4.2016

 Medailová štatistika MSR Seniorov jednotlivcov a družstiev Žilina 2.4.2016

 Štatistika účasti MSR Seniorov jednotlivcov a družstiev Žilina 2.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

 

1. REGISTRÁCIA pretekárov a družstiev bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.
V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na: Ľubomír Striežovský: 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický: 0903/910905

Pri online registrácii sa prosím riadte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

Online registrácia bude ukončená 01.04. 2016 o 24:00 hod.!

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK. POZOR!
- nahranie pretekárov a družstiev do systému je možné len cez klubové kontá na stránke: www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke: www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu, prípadne ako individuálny člen. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

 

2. VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu - NEBUDE POTREBNÉ SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU STOLÍKU ŠTK.
!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!
Tolerancia hmotnosti je 2 000 gramov.

 

3. V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.


Systém súťaže:
Platný preukaz SZK.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov - každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Donominácie účastnikov-pretekárov je možná so súhlasom regionálnych zväzov !!!
Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne, bezprostredne po ukončení jednotlivých kategórií.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

 

Propozície