KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Golden Belt, Čačak/Srbsko 2016

Dňa 02.04.2016 sa v Čačaku (Srbsko) uskutočnil

45. ročník súťaže GOLDEN BELT - ZLATNI POJAS

 

 

Výsledky našich reprezentantov: 

 

D. Bogárová - 1. miesto kata kadetky, 

                       1. miesto kumite kadetky -54 kg
N. Jelžová     - 1. miesto kumite kadetky +54 kg
D. Veisová    - 1. miesto kumite juniorky -48 kg
P. Píchová    - 2. miesto kumite kadetky +54 kg
M. Pončka    - 2. miesto kadeti -57 kg

A. Jóba        - 3. miesto juniori + 76 kg

 

 

Spoločná fotografia

 

Finále Píchová - Jelžová

Finále Píchová - Jelžová

Finále Bogárová

 


 

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 23.3.2016 (STREDA) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI

 

NOMINOVANÍ REPREZENTANTI:

 

KUMITE:

 

kumite kadetky - 54 kg:  Bogárová D.

kumite kadetky + 54 kg: Jelžová N., Píchová P.

kumite juniorky - 48 kg:  Veisová D.

kumite kadeti - 57 kg:     Pončka M.
kumite kadeti + 70 kg:    Kosa T., Gyurik A.
kumite juniori - 68 kg:     Podsklan D.

kumite juinori +76 kg:     Jóba A., Faltus N.

 

Bulletin turnaja

 

Organizačné informácie:


Odchod na turnaj je dňa 1.4.2016 (PIATOK) o 9:00 z Domu športu, Junácka 6 (vedľa Polusu)

 

Predpokladaný návrat z turnaja je 3.4.2015 (NEDEĽA) v ranných hodinách pred Dom športu v Bratislave.

 

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (2.4.2016) ako aj cestovné poistenie na dni 1.- 3.4.2016.