KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

25. ročník Popradského pohára v karate

25. ročník Popradského pohára v karate

 

Poďakovanie

 

Výsledky turnaja:

výsledky

výsledky1

výsledky2

výsledky3

 

 

Dátum: 16.4.2016 (sobota)

Miesto: Športová hala ZŠ Komenského ul. sídl. Západ Poprad

Usporiadateľ: Central karate klub Poprad

Kontakt: Ivan Kuco, tel.č. 0903920145, e-mail: kuco.ivan@gmail.com

Štartovné: 12,- Eur za jednotlivca, 15,- Eur dve kategórie kata+kumite

Program súťaže:

08.30 - 9.30 - prezentácia kata a kumite (prezentuje oficiálny coach klubu)

09.30 - 12.00 - súťaže kata

12.00 - 12.30 - slávnostný nástup vyhodnotenie kata

13.00 - súťaže kumite

Registrácia: online na stránke www.sutazekarate.sk, online registrácia bude uzavretá 15.04.2016 o 24:00

 

Propozície