KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Reportáž z M-SR seniorov v Žiline 2016

Reportáž z Majstrovstiev Slovenska seniorov, jednotlivcov a družstiev - 2.4.2106, Žilina.