KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

19. ročník GALANTA KARATE CUPU

Západoslovenský Zväz Karate a Karate klub Arkadia GALANTA
organizoval


19. ročník GALANTA KARATE CUPU
MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV V KATA - KUMITE

 

Výsledky:

http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=9

 

 


 

Dátum konania: 23. aprila 2016
Miesto konania: Galantská Športová Hala
Program: Registrácia šúťažiacich začína o 8.30 hod. kategóriami kata detí
                  Začiatok súťaže o 9.00 hod. Viď. Priložený program (Propozície)
Štartovné: 12 € jedna súťažná kategória + 3 € každá ďalšia súťažná kategória
Ceny: súťažiaci na 1. - 3. mieste získavaju diplom a medailu, najúspešnejšie tri kluby získavajú poháre.
Informácie: tel.: 0356422082, gsm: 0903737551, email: zsz.karate@gmail.com
Podmienky účasti: registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v zmysle súťažného poriadku SZK alebo ZsZK, s platným preukazom.
Systém súťaže: Pravidlá rozhodovania WKF/SZK, váhové kategórie sú stanovené Organizačnou komisiou. Viacnásobný štart: pretekár bude môcť štartovať aj v najbližšej vyššej vekovej a váhovej kategórii.
*V súťažiach Kata v kategóriách 5 až 9 ročných sa vyžadujú minimálne dve ľubovolné Kata. Cvičné Kata sa nemôže opakovať hneď po sebe !!!
*Pre vekové kategórie 10 až 13 ročných platí pravidlo každé kolo iné Kata, pretekár má možnosť výberu z Kihon Kata,Taikyoku Kata a Kata zo zoznamu WKF.
*V kategóriách nad 14 rokov je pretekár povinný si vybrať Kata zo zoznamu WKF.
Rozhodcovia: nominuje ZsZK. Rozhodcovia iných regionálnych zväzov sú povinní sa registrovať nejneskôr do 20.4.2016 na zszk.karate@gmail.com
Registrácia online: registrácia a prihlásenie na www.sutazekarate.sk

 

Popozície